HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Kort om emnet

I dette emnet ønsker vi å gi deg grunnleggende kunnskap om sikkerhet knyttet til arbeider på laboratorier, samt bevissthet om farer du som student kan møte i laboratorier og hvordan du skal kunne trygge både ditt og andres nærvær på våre laboratorier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hvordan du kan vurdere risiko
  • Hvordan du kan planlegge før arbeidet i laboratoriet tar til
  • Hvilket verneutstyr du bør bruke i laboratoriet
  • Hva du bør gjøre ved uhell/ulykker på laboratoriet

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/3/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0503 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0503 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0503 - Laboratoriesikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0503 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 05:29:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk