Emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–95 av 95 emner
Emne Studiepoeng
ECON9050 – PhD Workshop - Mid-term evaluation (0 studiepoeng) 0
ECON9104 – Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9106 – Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 – Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9203 – Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9260 – Topics in Behavioural Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9300 – Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON9306 – Topics in Macroeconomic Growth and Development (5 studiepoeng) 5
ECON9311 – Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9312 – Macroeconomic Topics: Heterogeneity (5 studiepoeng) 5
ECON9401 – Quantitative Research in International Trade (5 studiepoeng) 5
ECON9410 – Topics in International Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9620 – Topics in public economics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 – Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 – Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9912 – Topics in Environmental and Resource Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 – Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5
ENERGI9010 – The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 – Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
PSY9140 – Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 – Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 – Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9185 – Multilevel models (2 studiepoeng) 2
PSY9301A – Forskningsseminar i utviklingspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9301B – Forskningsseminar i utviklingspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9301C – Forskningsseminar i utviklingspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9302A – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9302B – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9302C – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9303A – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9303B – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9303C – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9304A – Forskningsseminar: Klinisk psykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9304B – Forskningsseminar: Klinisk psykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9304C – Forskningsseminar: Klinisk psykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9305A – Forskningsseminar: Helsepsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9305B – Forskningsseminar: Helsepsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9305C – Forskningsseminar: Helsepsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9306A – Forskningsseminar: Sosialpsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9306B – Forskningsseminar: Sosialpsykologi II (1 studiepoeng) 1
PSY9306C – Forskningsseminar: Sosialpsykologi III (3 studiepoeng) 3
PSY9307A – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse I (1 studiepoeng) 1
PSY9307B – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse II (1 studiepoeng) 1
PSY9307C – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse III (3 studiepoeng) 3
PSY9308A – Psykopatologi og nevrokognisjon I (1 studiepoeng) 1
PSY9308B – Psykopatologi og nevrokognisjon II (1 studiepoeng) 1
PSY9308C – Psykopatologi og nevrokognisjon III (3 studiepoeng) 3
SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS9234 – New trends in contemporary social theory (7 studiepoeng) 7
SOSANT9013 – Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9014 – Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9100A – Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5
SOSANT9100B – Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5
STV9000A – Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B – Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C – Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D – Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9026 – Advanced Quantitative Methods (10 studiepoeng) 10
STV9027 – Causal Inference (10 studiepoeng) 10
STV9028 – The Methodology of Political Theory (10 studiepoeng) 10
STV9029 – Advanced Qualitative Field Methods (10 studiepoeng) 10
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0
STV9220 – Alliances, Coalitions and the Use of Force (10 studiepoeng) 10
STV9352 – Democracy and social democratic development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV9411 – An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10
STV9430A – Political leadership and democratic innovations in local governments (10 studiepoeng) 10
STV9430B – Political leadership and democratic innovations in local governments (3 studiepoeng) 3
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (0 studiepoeng) 0
SV9104 – Research ethics (2 studiepoeng) 2
SV9105 – Philosophy of social science (4 studiepoeng) 4
SV9106 – Dissemination (2 studiepoeng) 2
SV9107 – International publishing (2 studiepoeng) 2
TIK9001 – Theory and History (5 studiepoeng) 5
TIK9011 – Science and Technology Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9021 – Innovation Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9022 – Economics of Innovation (8 studiepoeng) 8
TIK9023 – Understanding technological and industrial transformation processes (5 studiepoeng) 5
TIK9024 – Research, Innovation and Impact (8 studiepoeng) 8
TIK9101 – Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5
TIK9102 – Obligatorisk seminarrekke (3 studiepoeng) 3