PSY2303 – Psykologiens historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et grunnriss av tidlig psykologi, med særlig vekt på den funksjonalistiske retningen, som ble en viktig forutsetning for faget vi kjenner i dag.

Når vi nærmer oss dagens psykologi, skjer det via behaviorismen og den “kognitive revolusjon”. Det siste var en serie hendelser som ble svært viktige for utviklingen av kognitiv psykologi, og også nyere retninger som sosial og kognitiv nevrovitenskap.

Vi går videre ved å fokusere på anvendt psykologi, ikke minst den kliniske. Her skal vi dykke ned i psykoanalysen -- men også begynnelsen på det som ble kognitiv adferdsterapi, med sine røtter i europeisk såvel som østlig filosofi. For bedre å forstå moderne psykologi, den kliniske såvel som den mer generelle, skal vi dessuten se på historien bak en mye diskutert tilstand som autisme, såvel som store og evige temaer som følelsene og det ubevisste i historisk perspektiv.

Hva lærer du?

Du vil få økt forstålse av hvordan psykologien har utviklet seg fra tidlige tider til i dag, og økt kunnskap om opprinnelsen til ulike faglige tilnærminger. Du vil dessuten bli bedre kjent med noen av personene som har formet faget mest.

Underveis blir du jevnlig invitert til å reflektere over koblingen mellom dagens psykologiske tenkning og dens historiske røtter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 10 to-timers forelesninger og 3 to-timers seminarer

Eksamen

Skriftlig eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk