Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legger grunnlaget for å forstå hvordan fagets teoretiske og metodiske fundament er blitt formet i møte med antropologiens studieobjekter, fra fagets fokus på de samfunnene som ble forstått som ikke-moderne til dagens studier av komplekse samfunn. Studentene blir kjent med fagets store navn og hvordan faget utviklet seg i ulike deler av verden, så vel som hvordan senere generasjoner har bygd på disse og videreutviklet faget i nye retninger.

Det blir lagt vekt på å vise historiske forbindelseslinjer mellom de større teoretiske retningene innenfor faget, så som:

 • Funksjonalisme.
 • Strukturalisme.
 • Interaksjonisme.
 • Marxistisk antropologi.
 • Post-modernisme.

Den globale historiske konteksten for disse endringene, slik som fremveksten av kapitalisme og dekolonialisering, vil også være et hovedfokus.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • En oversikt over de viktigste teoretiske retningene i faget, og hvordan de både bygger på og skiller seg fra hverandre.
 • Forstå hvordan antropologi har utviklet seg i dialog med andre disipliner, og hvordan dette forholdet har utviklet seg.
 • Forstå hvordan faghistorien danner grunnlag for fagets posisjon i dag.
 • Forstå samspillet mellom global historie og faghistorisk utvikling.

Ferdigheter

 • Forstå sammenhengen mellom metode og teori.
 • Identifisere antagelser de ulike teoretiske tilnærmingene bygger på.
 • Forstå faglig teoriutvikling som et samspill mellom faglige og globale prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOSANT1600 – Faghistorie og etnografisk metode (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av ti forelesninger og fem seminar. Se semestersiden for timeplan. 

Eksamen

På grunn av koronaviruset vil det bli avholdt en hjemmeeksamen i dette emnet. Ordlengde: 2500 (pluss/minus 10%).
Se semestersiden for mer informasjon.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info