STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg moderne teorier om fordelingsrettferdighet, fra John Rawls og fram til i dag. Fordelingsrettferdighet er et sentralt felt innenfor politisk teori. Studentene vil få en innføring i viktige fordelingsprinsipper som sjanse, likhet, prioritet og tilstrekkelighet, samt en oversikt over kritikken som har vært rettet mot disse. I tillegg vil spørsmål knyttet til normativ metodologi tas opp.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du vil:

  • få kunnskap om sentrale temaer innenfor politisk teori
  • få forståelse av utfordringer knyttet til fordeling av goder
  • lære å skjelne mellom deskriptiv og normativ argumentasjon om politiske spørsmål
  • bli fortrolig med viktige begreper innenfor politisk tenkning
  • få god kjennskap til ulike standpunkter til normative spørsmål

Ferdigheter

Du vil:

  • lære deg å vurdere og analysere normativ argumentasjon
  • få erfaring med selv å argumentere for eller mot normative påstander, prinsipper og oppfatninger

Generell kompetanse

Du vil:

  • utvikle argumentasjonsteknikk, analytiske evner generelt, samt få trening i akademisk skriving
  • utvikle kompetanse innenfor politisk filosofi i alminnelighet og rettferdig fordeling i særdeleshet

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk innen 1.august/5.januar om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og seminar.

I seminaret vil studentene få mulighet til å diskutere hjemmeoppgavene.

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal:

Skoleeksamen teller mer enn semesteroppgaven. Det gis én samlet karakter. Du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven i samme semester.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst sendes til instituttet senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk