KRIS3201 – Bacheloroppgave: Bibelske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det religiøse budskapet i Det gamle og Det nye testamentes skrifter opptrer i mange ulike former. I teksttolkningene bruker man en rekke metoder og perspektiv, fra historiske til litterære metoder. Gjennom arbeid med sentrale tekster vil kurset gi en innføring i ulike lesninger og øvelse i selvstendig bruk av dem. I bacheloroppgaven arbeider man med en bibelsk tekst man selv har valgt.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenten kjennskap til sentrale bibelske tekster, kjennskap til tolkningsmetoder og ferdighet i å anvende dem. Den nytestamentlige delen av kurset vil gi utvidet kjennskap til evangeliene og brevlitteraturen i Det nye testamente. Den gammeltestamentlige delen av kurset vil gjennomgå sentrale tekster fra fra Exodus og Jobs bok. Ved utvalget er det særlig tatt hensyn til tekster som har spilt en viktig rolle i kristendommen.

Bacheloroppgaven skal gi studenten fordypet kunnskap i tolke bibeltekster. Her får studenten ferdigheter i å avgrense tekster, analysere deres stil og struktur, samt deres bruk av andre tekster og tradisjoner. Bacheloroppgaven kan utformes på ulike måter avhengig av den enkeltes interesser: Det vil være mulig enten å fokusere på tolkning av teksten i sin opprinnelige, historiske kontekst eller å fokusere på senere tiders bruk av teksten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIS2001 – Bibelske tekster

Undervisning

Undervisningen er felles med  KRIS2001 - Bibelske tekster

Studenten vil i tillegg få tildelt en veileder, og fire veiledningstimer i løpet av semesteret.

Obligatorisk aktivitet

En skriftlig innlevering over selvvalgt tema innenfor kursets ramme (1000 ord). Oppgaven må godkjennes av veileder.

Eksamen

Oppgave på 6000-8000 ord.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter