Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende leseferdighet i hellenistisk gresk og bruk av gresk i tolkningen av tekster i Det nye testamente.

Emnet retter seg mot teologistudenter, fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i originalspråk er en sentral del av en teologs kompetanse. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hellenistisk gresk i annen studiesammenheng.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Kurset gir kunnskap om hellenistisk gresk slik det foreligger i Det nye testamente. Det gis en innføring i sentrale deler av språkets lydsystem, ordforråd, morfologi og syntaks gjennom studiet av grammatikk og lesning av tekster. Det gis også en innføring i Nestle-Alands utgave av Det nye testamentet.

Ferdigheter:
Du får en leseferdighet i hellenistisk gresk som gjør deg i stand til å lese tekster av lett til middels vanskelighetsgrad, og som danner grunnlag for videre arbeid med språket. Du vil kunne orientere deg i Nestle-Alands utgave av den greske teksten og i hovedtrekk kjenne til hvordan det kritiske apparatet fungerer.

Holdninger:
Du vil erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at tekster leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring vil du se betydningen fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis som seminar, to dobbelttimer i uken. Disse vil inneholde praktisk tekstgjennomgang og analyse sammen med foreleser. Det er en fordel at studentene arbeider sammen i kollokviegrupper. Det anbefales sterkt å følge all undervisningen i emnet.
 

Obligatorisk aktivitet:
Fire skriftlige innleveringer med oversettelse av 6-8 setninger fra gresk til norsk. Av disse innleveringene må tre av fire være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Fire timers individuell skriftlig prøve, med tilsyn.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

  • Novum Testamentum Graece (utg. Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, alle utgaver som kun har den greske teksten, ikke tospråklige utgaver).
  • Warren Trenchard: A Concise Dictionary of New Testament Greek. Cambridge: Cambridge University Press 2003.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter