PED4405 – Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

I løpet av emnet vil få innsikt og praktiske ferdigheter i metoder som er nødvendige for å kunne gjennomføre eget masteroppgavearbeid. Dette er temaer som kan dreie seg om HR og læring, ekspertkulturer, organisasjonslæring og innovasjon, eller teknologistøttet læring i arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Kunnskaper 

Du skal tilegne deg kunnskap om utvalgte temaer i forskningsmetode som er relevant for masteroppgaven i pedagogikk. 

Ferdigheter 

Du skal få ferdigheter i å kunne anvende relevant forskningsmetode i forskningsarbeid med egen masteroppgave. 

Generell kompetanse 

Du skal få generell kompetanse i å kunne anvende forskningsmetode i forskningsrelevant arbeid. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, og eventuelt studenter fra andre masterprogram med interesse for emnet. 

Du må ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 studiepoengs omfang for du begynner på emnet. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 studiepoengs omfang før du begynner på emnet. 

Undervisning

Veksling mellom introduserende forelesninger og seminararbeid fokusert på en gjennomgang av forskjellige metodespørsmål. 

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen. 

Obligatoriske aktiviteter: 

  • Obligatorisk oppmøte ved første gangs undervisning. 
  • Individuelt tilpasset obligatorisk aktivitet. 

Frister og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter blir gitt ved semesterstart. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA, og for studenter fra andre studieretninger som har søkt om- og fått opptak på emnet. 

Eksamen

Individuell skoleeksamen på 2 timer. 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan avlegge eksamen i emne. 

To sensorer. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatoriske aktiviteter som er godkjent vil være gyldig i to år. Hvis du har godkjente aktiviteter, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang det tilbys ordinært. 

Hvis du ikke har bestått obligatroiske aktiviteter, må du melde deg til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente aktiviteter på nytt. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Deretter hver høst 

Eksamen

Høst 2020

Deretter hver høst 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk kan være både norsk og engelsk.