SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal forberede deg til å utøve rollen som spesialpedagogisk rådgiver. Gjennom forelesninger, seminarer og praktiske øvelser vil emnet gi innsikt i og forståelse for ulike teorier og prosesser knyttet til rådgivning til enkeltpersoner, grupper og/eller systemer/organisasjoner. Ulike former for utredning av vansker og behov vil også bli belyst. Emnet skal forberede deg som rådgiver til å følge opp utredningsarbeidet og rådgivningsprosesser i barnehager, skoler og med andre relevante parter/brukere.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal du opparbeide:

Kunnskaper om

  • spesialpedagogiske rådgivningsteorier med vekt på rådgivningsprosesser, kommunikasjon  i rådgivningsforholdet og utviklingsprosesser
  • utredningsarbeid med vekt på å forstå det teoretiske og det metodologiske grunnlag for kartlegging, test og observasjon med vekt på Wechslertestene

Ferdigheter til å

  • gjennomføre spesialpedagogiske rådgivningsprosesser med vekt på relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
  • gjennomføre utredningsarbeid med vekt på Wechslertestene

 

Generell kompetanse til å

  • anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i rådgivnings-, innovasjons- og utredningsarbeid
  • innta rollen som profesjonell spesialpedagogisk rådgiver i systemrettet arbeid
  • analysere samspillet mellom system- og individnivå i spesialpedagogisk utrednings- og rådgivningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-SPED.

Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at fordypningsemne tas samtidig eller at fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter forkunnskapene som er nødvendige og fører til opptak til masterprogrammetispesialpedagogikk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som fellesforelesninger, seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser i grupper og tre ukers ekstern praksis.

Det blir gitt veiledning på seminarer og praktiske øvelser i grupper.

 

Obligatoriske forhold i undervisningen

Praksisen og de praktiske øvelsene i grupper er obligatorisk. I tillegg er det tre obligatoriske innleveringer. Informasjon om disse blir lagt ut i Canvas ved semesterstart. 

NB! Gjelder høsten 2021:

Forelesningene i SPED4002 skal avholdes digitalt, forelesningene vil bli spilt inn og opptak vil legges ut på emnesidene. I tillegg vil det tilbys Q&A (questions and answers) på zoom innimellom, informasjon om hvilke dager det blir kommer senere og vil annonseres i timeplanen samt på Canvas. Egentreningen vil foregå fysisk på Blindern. 

Høsten 2021 kan det bli endringer i praksisstrukturen. Beskjeder om endringer vil publiseres i Canvas.

Du kan lese mer om obligatoriske komponenter og krav til oppmøte her

Eksamen

Eksamen består av:

  • Deleksamen 1: Individuell semesteroppgave om rådgivnings- og/eller innovasjonsprosesser, leveres mot slutten av 2.semester
  • Deleksamen 2: Godkjente protokoller og rapport fra Wechsler-testene

Alle obligatoriske forhold i undervisningen må være godkjent og Arbeidskrav 1, 2 og 3 må være bestått før du  får gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er gyldig i 3 år. Du trenger ikke å ta  arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensur av eksamen på ISP

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

På deleksamen 1: skriftlig individuell semesteroppgave anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der A er beste karakter, og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

På deleksamen 2: Godkjente protokoller fra Wechsler testene benyttes Bestått/ikke bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Emneevaluering Høst 2019 - Vår 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk