Spesielle opptakskrav for enkeltemne i informatikk og realfag

Enkeltemne i informatikk og realfag har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag frå vidaregåande skule.

Enkeltemne i informatikk

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Enkeltemne i realfag

Du må ha:

Matematikk (R1+R2)

Og ein av desse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Desse krava gjeld for alle nye enkeltemnestudentar. Som hovudregel gjeld dei òg for gamle enkeltemnestudentar, men det finst unntak. Les om kva som gjeld for deg.

Enkeltemne i biovitskap

Enkeltemne i biovitskap får dette kravet først frå studieåret 2019/2020. Sjå opptakskravet som gjeld for studieåret 2018/2019 på programsida til Biovitskap.

Andre måtar å dekkje krava på

Du kan óg dekkje dei spesielle opptakskrava med realfag frå før Kunnskapsløftet eller med fag frå høgare utdanning

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 13. sep. 2017 11:13 - Sist endra 14. feb. 2018 14:15