Spesielle opptakskrav for enkeltemne i informatikk og realfag

Enkeltemne i informatikk og realfag har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag frå vidaregåande skule.

Enkeltemne i informatikk

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Enkeltemne i realfag

Du må ha ein av desse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og ein av desse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Obs! Endring i opptakskrava til enkeltemne frå 2018

Frå hausten 2018 vert det endring av spesielle opptakskrav for enkeltemne i realfag.

Dei nye opptakskrava er:

Matematikk (R1+R2)

Og ein av desse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Unntak: For enkeltemne i biovitskap gjeld endringa i spesielle opptakskrav frå hausten 2019.

Dei nye krava gjeld som hovudregel både for gamle og nye enkeltemnestudentar, men det finst unntak. Les om kva som gjeld for deg.

Andre måtar å dekkje krava på

Du kan óg dekkje dei spesielle opptakskrava med realfag frå før Kunnskapsløftet eller med fag frå høgare utdanning

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 13. sep. 2017 11:13 - Sist endra 28. nov. 2017 19:03