Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Imaging and Biomedical Computing er bygget rundt en masteroppgave, som er et uavhengig vitenskapelig forskningsarbeid på 60 studiepoeng, i tillegg til seks emner som totalt utgjør 60 studiepoeng.

Det er felles obligatoriske emner knyttet til programmet som denne studieretningen er en del av. Se programmets hovedside for nærmere informasjon om dette og for oppbygning og generelle krav i programmet

Anbefalte emner

Publisert 23. mai 2017 13:19 - Sist endret 21. okt. 2019 10:23