Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Mechanics er bygget rundt en masteroppgave, som er et uavhengig vitenskapelig forskningsarbeid. Retningen tilbyr enten en lang oppgave på 60 studiepoeng, eller en kort oppgave på 30 studiepoeng. Avhengig av størrelsen på oppgaven, tar du enten seks emner som totalt utgjør 60 studiepoeng, eller ni emner som totalt utgjør 90 studiepoeng. Summen av masteroppgave og emner skal i begge tilfeller bli 120 studiepoeng.

Det er felles obligatoriske emner knyttet til programmet som denne studieretningen er en del av. Se programmets hovedside for nærmere informasjon om dette og for oppbygning og generelle krav i programmet

Studieløp

Eksempel med lang masteroppgave

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Obligatorisk emne Fritt emne Fritt emne
1. semester Obligatorisk emne Fritt emne Fritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med kort masteroppgave

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
2. semester Obligatorisk emne Fritt emne Fritt emne
1. semester Obligatorisk emne Fritt emne Fritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Du velger to av følgende emner:
 
IN4200 – High-Performance Computing and Numerical Projects
FYS-STK4155 – Anvendt dataanalyse og maskinlæring
MAT4110 – Innføring i numerisk analyse
 
Dersom du allerede har fullført disse emnene, eller emner med tilsvarende innhold, kan du erstatte de med frie emner. I så fall bør du oppsøke din kontaktperson angående anbefaling av frie emner.

Anbefalte emner

Anbefalt emne i første semester:

Noen avanserte emner i viskøse fenomener, som numerisk fluidmekanikk og turbulensmodellering, bygger på MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens, som i så fall bør gjennomføres i første semester.

Andre anbefalte emner i første, eller tredje semester:

Anbefalte emner i andre semester:

Andre anbefalte emner i tredje semester:

Publisert 23. mai 2017 13:21 - Sist endret 24. jan. 2020 15:49