Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset inneholder utvalgte emner i konveksitet, optimering og matriseteori. Aktuelle temaer er: kombinatorisk optimering, kombinatorisk matriseteori, konveks analyse, konveks optimering. Den vanligste varianten er med kombinatorisk optimering og matriseteori, konveksitet og polyederteori, samt en innføring i polyedrisk kombinatorikk.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • kunne grunnleggende konveks analyse og kombinatorisk optimering
  • forstå teori for polyedre og polytoper
  • få en viss kjennskap til kombinatorisk matriseteori og nettverk strøm teori
  • kunne utvikle algoritmer, både eksakte og approksimative for visse typer kombinatorisk optimering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

2 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2016

Høst 2014

Høst 2013

Emnet gis med redusert undervisning høsten 2014.

Høst. Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Høst 2016

Høst 2014

Høst 2013

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)