Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digital signalbehandling er en sentral drivkraft i den raske utviklingen av nye metoder innen områder som telekommunikasjon (mobiltelefoni), multimedia (MP3), medisin (ultralyd), sonar, seismikk, fjernanalyse og måleteknikk. Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. Emnet er en innføring i basismetoder som sampling, filtrering og frekvensanalyse.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Lære å beherske basismetodene for behandling av både analoge og diskrete/digitale signaler og systemer.
  • Opparbeide en god teoretisk forståelse for representasjon av signaler i tids- og frekvensdomenet.
  • Kjenne til hvordan gjennomgått teori anvendes i viktige systemer som mobiltelefoner, lydkompresjon og avbildningssystemer.
  • Få en god bakgrunn for videre studier i signalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på:
IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering/IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser
MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
MAT1120 – Lineær algebra (bør tas før eller parallelt med dette kurset).

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning, to timer regneverksted og to timer øvingsforelesning pr. uke. Øvingsforelesningen er en del av det obligatoriske øvingsopplegget og krever oppmøte.

Studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i de ukentlige øvelser kan etter søknad følge et eget opplegg. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig eksamen. Øvingsopplegget må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3190 – Digital signalbehandlingINF3470 – Digital signalbehandling (videreført)INF4470 – Digital signalbehandling (videreført)INF3440 – Signalbehandling (videreført)INF4440 – Signalbehandling (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk