IN4190 – Digital signalbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Digital signalbehandling er en sentral drivkraft i den raske utviklingen av nye metoder innen områder som telekommunikasjon (mobiltelefoni), multimedia (MP3), medisin (ultralyd), sonar, seismikk, fjernanalyse og måleteknikk. Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. Emnet er en innføring i basismetoder som sampling, filtrering og frekvensanalyse.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Lære å beherske basismetodene for behandling av både analoge og diskrete/digitale signaler og systemer.
  • Opparbeide en god teoretisk forståelse for representasjon av signaler i tids- og frekvensdomenet.
  • Kjenne til hvordan gjennomgått teori anvendes i viktige systemer som mobiltelefoner, lydkompresjon og avbildningssystemer.
  • Få en god bakgrunn for videre studier i signalbehandling.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på: IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra (bør tas før eller parallelt med dette kurset).

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning, to timer regneverksted og to timer øvingsforelesning pr. uke. Øvingsforelesningen er en del av det obligatoriske øvingsopplegget og krever oppmøte.

Studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i de ukentlige øvelser kan etter søknad følge et eget opplegg. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen eller 4 timers avsluttende skriftlig eksamen avhengig av antall kandidater. Øvingsopplegget og obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3190 – Digital signalbehandling, INF3470 – Digital signalbehandling (videreført), INF4470 – Digital signalbehandling (videreført), INF3440 – Signalbehandling (videreført), INF4440 – Signalbehandling (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 18:16:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk