Hvorfor velge klinisk ernæring?

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du behandle pasienter på sykehus eller arbeide med forebygging av livsstilssykdommer. Du kan arbeide med helsepolitisk rådgivning og ledelse, satse på videre forskning eller jobbe i det private næringsliv.

Studiet gir deg grunnleggende, biologiske kunnskaper om menneskekroppen, med spesiell vekt på ernæring og kosthold. Du får innsikt i samfunnsforhold som påvirker kostholdet, og du lærer om sykdommer som har sin årsak i eller påvirkes av hva vi spiser.

Etter endt studium kan du gi kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og tilstander. Deler av undervisningen er felles med medisinstudiet.

 

Klinisk praksis ved sykehus

Klinisk praksis ved sykehus er en viktig del av studiet, hvor du øver opp ferdigheter til å stille diagnoser og sette i gang ernæringsbehandling. Du får samtidig innsyn i kliniske ernæringsfysiologers rolle på sykehuset.

Delta i et aktivt forskningsmiljø

Gjennom hele studiet vil du ha nær kontakt med aktive forskere, og lære om ulike forskningsmetoder. Studiet drives av avdeling for ernæringsvitenskap, som er et av de største og mest aktive forskningsmiljøene i Europa innen ernæring. Du bruker ett år av studiet på masteroppgaven, som er en selvstendig, vitenskapelig oppgave du gjør i samarbeid med en forskergruppe.

Jobb

For å kunne gi ernæringsbehandling til pasienter må du ha autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Studiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, er de eneste i Norge som kvalifiserer til slik autorisasjon.

Kliniske ernæringsfysiologer har spesialkompetanse som brukes ved kompliserte tilfeller, og har en ledende rolle i utvikling av retningslinjer og prosedyrer i ernæringsbehandling ved sykehus.

Klinisk ernæring er et nasjonalt satsingsområde, og helsemyndighetene har signalisert at det vil være et stort behov for flere kliniske ernæringsfysiologer framover.

Videre studier

Som autorisert klinisk ernæringsfysiolog kan du jobbe med behandling av pasienter eller med forebyggende ernæringsarbeid. Kliniske ernæringsfysiologer har spesialkompetanse som brukes ved kompliserte tilfeller, og har en ledende rolle i utvikling av retningslinjer og prosedyrer i ernæringsbehandling ved sykehus.
 
Du kan arbeide i både privat og offentlig sektor, innen toppidrett hos Olympiatoppen, i helsepolitisk ledelse og du kan bidra i samfunnsdebatten. Gjennom forskning og studier kan du oppnå en doktorgrad i ernæring.

Les mer om jobb og videre studier

Studiemiljø

Ernæringsstudentene har sitt eget fagutvalg, som jobber med både faglige og sosiale spørsmål, og som jevnlig arrangerer faglige foredrag. Ernæringsstudentene driver også tjenesten Mathjelpen som gir informasjon om ernæring til studenter og andre.

Studier i utlandet

Ernæringsstudiet har utvekslingsavtale med Stellenbosch University i Sør-Afrika og Ghent University i Belgia.

Publisert 15. okt. 2013 09:52 - Sist endret 14. des. 2018 14:46