Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret støtter opp om den enkeltes students arbeid med masteroppgaven. Hver enkelt seminardeltaker framlegger et utkast til kapittel i masteroppgaven. Seminaret diskuterer utkastet under veiledning av en faglærer. Emnet ligger normalt i masterstudiets tredje og nest siste semester.

Hva lærer du?

Studenten oppøver evnen til å tåle og gi konstruktiv kritikk, og til å vurdere kvaliteten av og se utviklingspotensialet i egne og andres skriftlige arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterprogrammet i litteraturstudier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av et planleggingsmøte i starten av semesteret etterfulgt av fire halvdagsseminarer fordelt ut over undervisningsperioden.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal presentere ditt eget arbeid i form av et kapittelutkast og i tillegg kommentere en av de øvrige seminardeltakernes tekst. Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til samlingene.

Det fremlagte kapittelutkastet skal være på ca. ti standardsider (ikke færre enn sju, ikke flere enn elleve). Utkastet skal ikke være hentet fra innledningen, men fra en analyse eller resonnement. Det skal innledes med en kort ingress som redegjør for den sammenhengen den følgende teksten inngår i.

Utkastet må være godkjent av faglærer før eksamen. Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Hvis du ikke har anledning til å delta på seminaret, for eksempel på grunn av utenlandsopphold, må du sende eksamenskonsulenten en skriftlig begrunnet søknad om fritak fra oppmøteplikten. Med fritak fra oppmøteplikten kan du delta i undervisningen via Canvas. Etter at fritak er gitt, må du ta kontakt med faglærer for emnet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe:

Mappen skal inneholde to tekster. Den ene er manus til respons på en medstudents framlagte kapittelutkast, den andre et erfaringsnotat på bakgrunn av utkastet du har lagt frem og fått respons på. Hver av tekstene skal ha et omfang på ca. to sider, minimum 3.500 tegn (ekskl. mellomrom).

Sensorveiledning

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensurveiledning for LIT4392

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk