Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold under studiene er en mulighet til å få unik farmasikompetanse. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring, som kan være verdifullt etter endt studietid.

Når kan jeg dra?

Du kan dra på utveksling i 8., 9. og/eller 10. semester. Vi oppfordrer alle våre studenter til å dra på utveksling i løpet av studiet.

Hvor kan jeg reise?

Farmasøytisk institutt har avtaler med flere europeiske universiteter.

Vi anbefaler disse utvekslingsavtalene:

Se oversikt over utvekslingsavtaler ved Farmasøytisk institutt

Du kan også dra på utveksling til andre universiteter i Europa.

Vær oppmerksom på at noen avtaler har tilleggskrav til antall beståtte studiepoeng, karaktersnitt, språkkunnskaper o.l. utover dette. Informasjon om dette finner du på den enkelte avtales nettside.

Det er studentens eget ansvar å finne en veileder ved det eksterne lærestedet som er villig til å bistå arbeidet som kreves i forbindelse med masteroppgaven.

Slik var vår utveksling

Les om erfaringene til tidligere utvekslingsstudenter

Kontakt

studieinfo@farmasi.uio.no


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. okt. 2021 08:08