Studieopphold i utlandet

For farmasistudenter er det aktuelt med utenlandsopphold i de tre siste semestrene av studiet ifbm. masteroppgaven. Det forutsetter et karaktersnitt på C fra 1. avd. (3 første studieår).

Krav for å kunne søke

Hvis du har bestått 1. avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi, har du mulighet til å få reise på utveksling.

Vær oppmerksom på at noen avtaler har tilleggskrav til antall beståtte studiepoeng, karaktersnitt, språkkunnskaper o.l. utover dette. Informasjon om dette finner du på den enkelte avtales nettside.

Hva kan jeg søke på?

Se oversikt over utvekslingsavtaler ved Farmasøytisk institutt

Se oversikt over alle avtaler ved UiO

Hvordan søke?

Se UiO's sentrale sider om utveksling for info om

søknadsprosedyrer, opptak og godkjenning.

Det er studentens eget ansvar å finne en veileder ved det eksterne lærestedet som er villig til å bistå arbeidet som kreves i forbindelse med masteroppgaven.

Søknadsfrister

Det er felles frister for alle UiO-studenter som skal søke om utveksling:

15. februar for utreise i påfølgende høstsemester

15. september for utreise i påfølgende vårsemester

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. apr. 2018 17:11