Hva kan du jobbe med?

Som forsker i Statens legemiddelverk bestemmer farmasøyten Erik Sagdahl hva slags medisin som slippes inn på det norske markedet.

Aftenposten skriver om den moderne Askeladden Olav Bergheim, helsegründeren som har tjent seg styrtrik i USA. Bergheim har sin utdanning fra farmasi ved UiO.

Anders Lunde ville bli fysioterapeut, men så oppdaget han at det er stor mangel på farmasøyter. I dag eier og driver han ett av få frittstående apotek i Norge.

Maria begynte å studere farmasi fordi hun likte både kjemi og biologi. I dag bruker hun sin tverrfaglige kunnskap som sykehusfarmasøyt i samarbeid med både leger og sykepleiere.