Hva jobber en farmasøyt med?

De fleste farmasøyter jobber i apotek. En del jobber også i legemiddelindustri, offentlig forvaltning, som kliniske farmasøyter eller som forskere. Med en femårig master i farmasi får du tittelen provisorfarmasøyt, som gir deg rett til å drive et apotek.

Malin

Med interesse for kjemi og biologi hadde Malin lyst til å hjelpe mennesker med helseutfordringer. Hun valgte å bli farmasøyt, og nå bidrar hun til at pasienter over hele landet får kvalitetssikrede legemidler.

Maria Almås Areklett

Maria begynte å studere farmasi fordi hun likte både kjemi og biologi. I dag bruker hun sin tverrfaglige kunnskap som sykehusfarmasøyt i samarbeid med både leger og sykepleiere.