Kontaktpunkter

 Studieprogram

  • Farmasi (master fem år): 1. avdeling

Studieveiledning og -administrasjon

Enkeltemner:

  • Søknad om innpassing av eksterne emner (fritak)
  • Opptak

Studiekonsulent Nina Woldene

Telefon: 22 85 78 20

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Studieprogram

  • Farmasi (master 5 år): 2. avdeling

 

Studiekonsulent Kristin J. Grasmo

Telefon: 22 85 76 40

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Apotekpraksis

Førsteamanuensis Ingunn Björnsdottir

Telefon: 22 85 66 50

E-post: ingunn.björnsdottir@farmasi.uio.no

 

Eksamen;
Generell eksamensinformasjon
Klage på sensur

Videre- og etterutdanning:
Administrasjon av instituttets EVU-kurs

 

Studiekonsulent Tom Arild Caspersen

Telefon: 22 85 70 01

E-post: t.a.caspersen@farmasi.uio.no

 

Innpassingsopptak

  • Jevngodopptak

Studiekonsulent Nina Woldene

Telefon: 22 85 78 10

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Timeplanlegging

Fronter

Mine studier

 

Studiekonsulent Nina Børresen

Telefon: 22 85 65 60

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no