Hvorfor velge dette programmet?

I farmasien møtes helsefag, kjemi, biologi og teknologi. Med en master i farmasi er du sikret jobb etter utdanning. Som ekspert på legemidler kan du bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Kort om studieprogrammet

Det 5-årige masterstudiet i farmasi er en profesjonsutdanning hvor du lærer å lage legemidler, og hvordan de virker i kroppen. Du vil lære om hvorfor de gir bivirkninger og hvordan legemidler påvirker hverandre og kan føre til forgiftninger og sykehusinnleggelser. Du lærer også om bruk av legemidler i et samfunnsperspektiv, og du får et grunnlag som gjør deg til legemiddeleksperten når du skal jobbe sammen med andre yrkesgrupper i helsevesenet.

Studiet består av kjemiske, biologiske, medisinske og teknologiske fag, og er et godt grunnlag for videre forskning, blant annet innenfor medisinsk grunnforskning og innovasjon. Du vil ha grunnlag til å være med på å utvikle nye legemiddelsubstanser og nye teknologier for å lage legemidler og for å analysere legemidler i kroppen.

I løpet av studietiden får du undervisning i laboratoriet, hvor du lærer å lage og analysere legemidler selv. Du vil videre lære om riktig bruk av legemidler ved å studere pasienthistorier og diskutere disse i grupper med andre studenter. Du lærer å formidle informasjon om legemidler og får innsikt i hva legemidler betyr for folkehelsen.

Underveis i studiet er du ute i praksis i apotek et halvt år. Det er også mulighet for et studieopphold i utlandet, enten i utviklingssemesteret eller i forbindelse med gjennomføringen av masteroppgaven. Du avslutter masterstudiet med en forskningsoppgave innen et farmasøytisk fagområde du er interessert i.

Farmasistudiet inneholder mye obligatorisk undervisning, og du må være forberedt på at det krever fulltidsinnsats.

Bidra til bedre liv og helse

Legemidler, eller medisiner som det er vanligere å kalle dem, er samfunnets viktigste verktøy for å behandle sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi i dag for eksempel kurere sykdommer som tidligere var livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve et normalt liv. Det er farmasøytene som sørger for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, enten gjennom apotek eller sykehus.

Mange bruker flere typer legemidler uten å kjenne til kryssvirkningene de kan ha, og tilgangen på antibiotika har også gjort mange farlige bakterier motstandsdyktige mot vårt forsvar. Og i takt med at gamle sykdommer i større grad lar seg behandle, har det dukket opp nye utfordringer. I et samfunn der stadig flere oppsøker helseinformasjon på egen hånd, er farmasøytenes kunnskap helt essensiell for å hindre skade og fremme helse.

Studiemiljø

På farmasi blir du en del av en mindre gruppe med godt samhold. Vi har et aktivt og inkluderende studentmiljø, og det er lang tradisjon for mange sosiale og faglige aktiviteter.

Farmasistudentene har studentforeningen Veneficus, et eget tidsskrift og et internasjonalt engasjement gjennom Farmasøyter Uten Grenser. Farmasøytenes Idrettsforening har egen hytte i Nordmarka, hvor det er fadderhyttetur og idrettsarrangementer. Studentene arrangerer også en tur til London i siste studieår. Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Mange av disse er interesseforeninger på tvers av fag og fakulteter, som driver med sport, spill, solidaritetsarbeid osv.

Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar. Det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går. Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss. Les mer om studiemiljøet ved Farmasøytisk institutt.

Studier i utlandet

I utviklingssemesteret i 8. semester har du har mulighet til å studere i utlandet. Farmasøytisk institutt har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land, bl.a. Danmark, Sverige, Finland, Frankrike og Italia. I tillegg har du mulighet til å utføre forskningsarbeidet i forbindelse med masteroppgaven i utlandet. Les mer om utvekslingsmulighetene på farmasistudiet.

Jobb og videre studier

Farmasiutdanning er en profesjonsutdanning som gir gode og varierte arbeidsmuligheter.  Etter fullført studium vil du få autorisasjon som provisorfarmasøyt med rett til å utlevere og gi råd om legemidler. Du vil også ha grunnlag for å bli apoteker med ansvar for drift av apotek. Hvis du ønsker en forskerutdanning, kan du ta en doktorgrad etter fullført farmasistudium.

Farmasøyten fyller mange viktige funksjoner i samfunnet innen apotek, sykehus, kommunehelsetjenesten, legemiddelindustrien og offentlig virksomhet. Les mer om dette på Jobb og videre studier.

Du kan også arbeide innen andre områder som bioteknologi, næringsmiddelteknologi, toksikologi, akvakultur og miljøkjemi.

Ny på farmasistudiet

Til studiestart 2020 lagde fagutvalget på farmasi denne velkomstvideoen til sine nye medstudenter:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. sep. 2020 12:51