EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Humanvitenskapene undersøker det menneskelige og det menneskeskapte. Men hva innebærer det? Emnet gir deg studieforberedende innføring i hva humanister studerer, hvilke metoder som brukes og om humanioras rolle gjennom fokus på:

 • aktuelle forskningsperspektiver og vitenskapsteoretiske debatter
 • sentrale teorier og metoder
 • humanioras røtter og historie
 • ferdighetsøvelser

Emnet gjennomgår de mest sentrale debattene om humanioras innhold og særtrekk. Emnet bidrar til å gi deg et bredere perspektiv på dine fagstudier, øke din forståelse for humanioras betydning i samfunnet og til å skjerpe den kritiske sansen din i møte med ulike former for humanistiske studier.

 

Hva lærer du?

Etter å ha bestått eksamen i emnet vil du

 • ha overblikk over humaniora og humanvitenskapenes faghistorie med sentrale begreper (dannelse, humanisme, historisme, positivisme) og aktuelle forskningsdebatter
 • ha overblikk over humanvitenskapenes studieobjekter (tenkning, språk, historie, tekster, kunstverk og medier)
 • ha kjennskap til ulike vitenskapsteorier, med aktuelle perpektiver
 • ha kjennskap til hermeneutisk metode
 • vite hvordan man leser en kilde med kritisk blikk
 • vite hvordan du strukturerer et argument i et paper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Det er full overlapp mot alle andre examen facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplanen av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak fra Examen facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur - og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen på emnet gis som:

 • 12 forelesninger (våren 2021: holdes digitalt i zoom).
 • 3 dobbelttimer seminarundervisning tilknyttet obligatoriske aktiviteter. Det er 5 seminargrupper, hvorav én er heldigital.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • innlevering av kritisk sammendrag, ca 1 side (vi forventer at du går på seminaret tilknyttet dette)
 • innlevering av utkast til argumenterende tekst og deretter endelig argumenterende tekst, ca 3-4 sider (vi forventer at du går på seminaret tilknyttet dette og at du tar med deg det obligatoriske utkastet)

Du leverer i Canvas. Verktøyet blir også brukt til å dele ut undervisningsressurser og eventuelle andre læringsaktiviteter knyttet til emnet. Du plikter selv å følge med i Canvas.

De obligatoriske undervisningsaktivitetene må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Eksamen i emnet er:

 • 3-dagers hjemmeeksamen som leveres ut og inn i Inspera.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangrene emnet går, så lenge den dekkes av det pensum som gis.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk