Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi forsøker å besvare spørsmålet "hva er idéhistorisk teori og metode?" ved å se på hva idéhistorie har vært siden det kom til som faggren på begynnelsen av 1900-tallet.

Emnet omfatter studiet av utvalgte verk fra den idéhistoriske forskningstradisjonen og viser forskjellige idéhistoriske perspektiver. Samtidig skal du jobbe med case-studies gjennom hele semesteret, slik at den teoretiske kunnskapen du får anvendes på praktiske eksempler.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmåter.
  • har du kjennskap til et utvalg av viktige idéhistoriske problemstillinger med vid spredning både tematisk og kronologisk.
  • har du utviklet dine ferdigheter i å vurdere og formidle idéhistorisk stoff.
  • kan du lese og fortolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • har du fått trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig og/eller muntlig, samt å kommentere andre.
  • har du oppøvd din evne til å analysere tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen i dette emnet gis gjennom hele semesteret som:

  • 10 forelesninger
  • 5 obligatoriske seminarer

Undervisningsformen på seminarene krever aktiv deltagelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt til all undervisning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • obligatoriske aktiviteter i forbindelse med seminarundervisningen

Den obligatoriske aktiviteten er kun gyldig det semesteret den er gjennomført og godkjent.

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager (mandag-torsdag) ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk