Hvorfor velge Helseledelse og helseøkonomi?

Vil du kombinere helse, ledelse og administrasjon? Humanitære organisasjoner, pasientorganisasjoner og helsesektoren trenger fagfolk med bred kunnskap innen økonomi og ledelse, som også forstår helsetjenestens oppgaver. 

Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med administrasjon og ledelse i offentlig og privat helsesektor, både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler kan være sykehus, offentlig sektor, Leger uten grenser, Røde Kors, Kreftforeningen og Verdens Helseorganisasjon.  

studiet lærer du å forstå og analysere helsepolitiske beslutningsprosesser gjennom disse fagområdene: 

  • Organisasjonslære som gir deg innblikk i hvordan helseinstitusjoner ledes, administreres og organiseres. 

  • Innføring i medisinske grunnbegreper og kunnskap om befolkningens helse gjør at du forstår helsetjenestens oppgaver. 

  • Bedriftsøkonomi som gir deg forståelse av regnskap, finansiering og bedriftsøkonomiske metoder. 

  • Helseøkonomi som gir deg bakgrunn for å forstå og analysere hvordan helsesektoren utformes, finansieres og organiseres. 

Studiemiljø

Du blir godt kjent med dine medstudenter gjennom undervisning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. 

Helseledernes studentforening er en aktiv studentforening som arrangerer hytteturer, fester, film- og quizkvelder. 

Studentene har også Helseledernes fagutvalg som setter utfordringer i helsesektoren på dagsordenen gjennom å invitere foredragsholdere og debattanter og besøke helsetjenesten. 

Utveksling 

Vi oppfordrer deg til å taet utenlandsopphold i løpet av studiet. Det gir deg mulighet til å lære og se nye perspektiver og å knytte internasjonale kontakter. Det er lagt spesielt til rette for utveksling i studiets fjerde semester. 

Programmet har utvekslingsavtaler med: 

Jobb og videre studier 

Studiet gir gode og varierte jobbmuligheterVerden står overfor store helsepolitiske utfordringer og muligheter, og helseinstitusjonene trenger dyktige fagfolk. Hvordan skal vi håndtere pandemier, antibiotikaresistens og eldrebølgen? Hvordan sikrer vi en bærekraftig helsesektor?  

Etter studier kan du jobbe i helsevesen, næringsliv og organisasjoner som prosjektleder, konsulent, saksbehandler eller rådgiver. 
 

Studiet kvalifiserer til Mastergrad i Health Economics, Policy and Management eller European Master in Health Economics and Management som gir en spesialisering og fordypning. 

Les mer om jobb og videre studier 

 - Eg har lenge hatt ønskje om å utdanne meg til noko som gjer at eg kan arbeide i helsesektoren, men er definitivt betre eigna i administrasjonen enn som pasientbehandlar. Derfor er dette perfekt for meg, og eg stortrivast med studiet.

Kombinasjonen av medisin- og administrative fag er kjempespennande og gjev det beste av to verdnar.
   - Tiril Seppola Reed, 

Bachelor kull 2015, og masterstudent i Health Economics, Policy and Management.

Visste du at

...i perioden fram til 2050 vil etterspørselen etter arbeidskraft i helsesektoren øke med rundt 50 %?

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. des. 2020 13:38