Jobb og videre studier

Med en bachelorgrad i Helseledelse og helseøkonomi er jobbmulighetene mange. Helsesektoren, både offentlig og privat, er i stadig vekst og endring og har stort behov for dyktige medarbeidere innenfor administrasjon og ledelse.

Studiet gir gode og varierte jobbmuligheter. Verden står overfor store helsepolitiske utfordringer og muligheter, og helseinstitusjonene trenger dyktige fagfolk. I perioden fram til 2050 vil etterspørselen etter arbeidskraft i helsesektoren øke med rundt 50 prosent. Hvordan skal vi håndtere pandemier, antibiotikaresistens og eldrebølgen? Og hvordan sikrer vi en bærekraftig helsesektor?  

Etter studier kan du jobbe i helsevesen, næringsliv og organisasjoner som prosjektleder, konsulent, saksbehandler eller rådgiver. 

Helseforvaltningen

Det er et stort utvalg av stillinger som prosjektledere, konsulenter, saksbehandlere og rådgivere i norsk helseforvaltning.

Privat næringsliv

Innenfor konsulentvirksomhet og annet næringsliv som farmasøytisk industri, er det bruk for ansatte med bred innsikt i helsesektoren.

Arbeid i organisasjoner

Hvis du er opptatt av humanitære spørsmål eller vil jobbe i interesseorganisasjoner så kan dette studieprogrammet være et godt utgangspunkt - enten du vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt.

Sykehus

Sykehusene er komplekse organisasjoner med stort behov for rådgivere, økonomikonsulenter og prosjektledere med allsidig kunnskap om helsetjenesten.

Kommunehelsetjenesten

Samhandlingsreformen gjør at kommunene trenger dyktige og engasjerte fagpersoner som organiserer samarbeidet mellom helsetjenesten i kommunen og sykehusene.

Eldreomsorgen har stort behov for fagfolk med kompetanse innenfor administrasjon, helseøkonomi og ledelse.

Undervisning og forskning

Innen undervisning, formidling og forskning er det mange muligheter for interessant arbeid, særlig hvis du tar en mastergrad på toppen av din bachelorgrad.

Videre studier

Mastergrad i Health Economics, Policy and Management eller European Master in Health Economics and Management gir en spesialisering og fordypning, og du vil stå enda sterkere på arbeidsmarkedet.

Tidligere studenter

I følge kandidatundersøkelsen 2012 (pdf) vil 3 av 4 som har fullført denne bachelorgraden anbefale studiet til venner og bekjente. De aller fleste fikk raskt jobb da de var ferdige. Arbeidsfeltet er bredt, både innen offentlig og privat sektor. Dermed er ikke alle fag like relevant for alle, men alle fag vi underviser i er viktige for noen. Ledelse og organisasjonsforståelse er relevant for nær sagt alle.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Karriere Plus bachelor

Karrierekurs for bachelorstudenter ved Helseledelse og helseøkonomi

Publisert 12. des. 2012 11:39 - Sist endret 23. sep. 2021 14:48