Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet settes sammen med veileder og må inneholde minst 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner for Miljøkjemi:

Relevante emner for Radiokjemi:

Relevante emner for PET:

Hvis ikke ett av emnene KJM3400 - Analytisk kjemi II, BIOSxxxx – Biogeokjemi, GEO3100 – Environmental Geology eller tilsvarende er tatt i løpet av bachelorgraden, må et av emnene KJM4400 – Analytisk kjemi II, BIOSxxxx – Biogeokjemi eller GEO41xx - Miljøgeologi inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

De resterende emnene kan velges blant emner ved Kjemisk institutt

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. I denne studieretningen kan du finne veileder og tema for masteroppgave ved forskningsseksjonen i Miljøvitenskap. Seksjonen er delt i gruppen for Jord- og vannkjemi, gruppen for Kjernekjemi og satsningen på PET.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:53 - Sist endret 20. nov. 2019 11:15