FYS4580 – Nukleær teknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i reaktorfysikk og prinsippene som ligger til grunn for drift av kjernekraftreaktorer. I dette emnet skal det gjennomgås hovedprinsipper i:

 • Fisjonskjedereaksjoner, nøytroninteraksjoner, multiplikasjonsfaktor og nukleær kritikalitet
 • Reaktormaterialer; brensel og moderator 
 • Oppbygning av en kjernereaktor
 • Reaktorsikkerhet
 • Fremtiden for kjernekraft: generasjon-4 reaktorer og fusjon
 • Numeriske- og simuleringsteknikker for reaktorer ved bruk av OpenMC; reaktoroppbygning, kritikalitet, utbrenning

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om fisjonskjedereaksjoner og nukleære reaktorer.
 • har du kunnskap om fenomener og reaksjoner som foregår i reaktorkjernen.
 • kan du simulere en reaktorkjerne ved bruk av Monte Carlo simuleringsverktøy og tolke resultatene.
 • har du tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere fordeler og ulemper av ulike reaktortyper og -teknologi i henhold til reaktorsikkerhet.
 • har du kunnskap til å diskutere fordeler og ulemper ved kjernekraft.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 40 timer forelesning og 20 timer regneoppgaver.

Gjennom semesteret arbeider du med en semesteroppgave, hvor målet er å simulere en reaktorkjerne.  Semesteroppgave og en muntlig presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Semesteroppgave og en muntlig presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9580 – Nukleær teknologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 08:14:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Annenhver høst i oddetallsår.

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk