Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i reaktorfysikk og prinsippene som ligger til grunn for drift av kjernekraftreaktorer, både forskningsreaktorer og kraftreaktorer. I dette emnet skal det gjennomgås hovedprinsipper i:

  • Diffusjonsmodeller for kjernereaktorer: nøytrontransport, en-gruppe- og multigruppe-diffusjonsmodeller.
  • Fisjonskjedereaksjoner, multiplikasjonsfaktor, og nukleær kritikalitet.
  • Grunnleggende om reaktorbrensel.
  • Numeriske- og simuleringsteknikker for reaktorer ved bruk av SCALE 6.2 simuleringsverktøy for rektorkritikaliteten, utbrenningsanalysen, og usikkerhetsanalysen for reaktorfysikkberegninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Har du grunnleggende kunnskap om fisjonskjedereaksjoner og nukleære reaktorer.
  • Har du kunnskap om fenomener og reaksjoner inni reaktorkjernen. Nøytrontransport i reaktorkjernen og diffusjonsmodeller for reaktorkjerner.
  • Kan du simulere en reaktorkjerne ved bruk av Monte Carlo simuleringsverktøy og tolke resultater for en gitt kritiskmasse.
  • Kan du gjennomføre et vitenskapelig prosjekt innen nukleær teknologi.
  • Har du tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere fordeler og ulemper av ulike reaktortyper og -teknologi i henhold til reaktorsikkerheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesning og 20 timer regneoppgaver og ekskursjoner. Ekskursjoner vil være til reaktoranleggene på Kjeller (2 MW) og i Halden (20 MW). På slutten av semestret gis hver student en semesteroppgave for å simulere en gitt reaktorkjerne eller en kritisk masse. En levert og godkjent semesteroppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Studenten får mulighet til å presentere sine resultater i plenum foran studenter og foreleser.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det er et obligatorisk å levere semesteroppgave som må være godkjent for å ta slutteksamen. Kurset avsluttes med en muntlig eksamen som teller 100% i karaktervurderingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2017

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)