KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i viktige prinsipper bak heterogen og homogen katalyse, adsorpsjon, reaksjonskinetikk og reaktorteori. Emnet vil ta for seg noen viktige industrielle kjemiske prosesser som belyses i detalj med tanke på kjemien bak prosessen, termodynamikk og reaksjonskinetikk, samt prosessutforming. Ekskursjoner vil være en del av emnet. Emnet passer for alle kjemistudenter med interesse for industriell kjemisk produksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet:

 • har du grunnleggende kvantitativ og kvalitativ kjennskap til homogen og heterogen katalyse, adsorpsjon, reaksjonskinetikk og reaktorteori
 • kan du utføre enkle beregninger av masse- og varmebalanse for kontinuerlige kjemiske prosesser
 • kan du gjøre rede for de grunnleggende typene av industrielle katalysatorer samt deres egenskaper
 • kan du greie ut om noen viktige industrielle kjemiske prosesser
 • har du grunnleggende forståelse for de termodynamiske, kinetiske og reaktortekniske aspektene som bestemmer prosessutformingen i denne type industri

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi I og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført)/KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi kan tas før eller samtidig med KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

Overlappende emner

Undervisning

Det er 30 timer forelesninger og 30 timer regneøvelser.

En obligatorisk prosjektoppgave i form av et foredrag må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det vil være én eller flere ekskursjoner knyttet til sentrale deler av emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Godkjent obligatorisk prosjektoppgave (foredrag) er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:46:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)