Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i viktige prinsipper bak heterogen og homogen katalyse, adsorpsjon og reaksjonskinetikk og reaktorteori. Emnet vil ta for seg noen viktige industrielle kjemiske prosesser som belyses i detalj med tanke på kjemien bak prosessen, termodynamikk og reaksjonskinetikk samt prosessutforming. Ekskursjoner vil være en del av emnet. Emnet passer for alle kjemistudenter med interesse for industriell kjemisk produksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten kunne:

 • Ha grunnleggende kvantitativ og kvalitativ kjennskap til homogen og heterogen katalyse, adsorpsjon, reaksjonskinetikk og reaktorteori.
 • Utføre enkle beregninger for masse- og varmebalanse for kontinuerlige kjemiske prosesser.
 • Gjøre rede for de grunnleggende typene av industrielle katalysatorer samt deres egenskaper.
 • Greie ut om noen viktige industrielle kjemiske prosesser.
 • Gjøre rede for de termodynamiske, kinetiske og reaktortekniske aspektene som bestemmer prosessutformingen i denne type industri.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi I og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført)

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot KJM3800 – Petrokjemi (videreført)

Undervisning

Det er 30 timer forelesninger og 30 timer regneøvelser.

En obligatorisk oppgave i form av et foredrag må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det vil være én eller flere ekskursjoner knyttet til sentrale prosesser fra pensum.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen teller 100% av avsluttende karakter.

Godkjent obligatorisk prosjektoppgave (foredrag) er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med KJM3800 – Petrokjemi (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)