Masterspesialiseringen i mekanikk

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i matematikk i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i mekanikk.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Mekanikk er spesielt godt egnet til å styrke og bygge bro mellom fagene fysikk og matematikk. Mekanikk er nært knyttet til sentrale deler av Norges økonomiske virksomhet f.eks. olje-, gass- og verksindustrien. Samtidig bidrar det til vår forståelse av viktige naturfenomen som havbølger, tidevann, værsystemer, og vår forståelse av viktige biologiske og medisinske problemstillinger som blodstrøm og menneskelig vev. En realfagslærer i matematikk og fysikk med en masterspesialisering i mekanikk vil lett kunne vise de anvendte sidene av disse fagene og således være et godt supplement til den tradisjonelle realfagslæreren.

Hva lærer du?

Du får inngående kunnskap i et bredt spekter av matematiske, numeriske og eksperimentelle metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen fluid-, faststoff- og kontinuumsmekanikk. Du får inngående kunnskap innenfor et avgrenset hovedområde innen mekanikk. Du får praktisk og teoretisk kunnskap om matematikkundervisning i skolen.

Du lærer å samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister. Du lærer å formulere deg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig. Du lærer å bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte til å sette deg inn i andres arbeider og som støtte til å løse egne faglige problemer.

Oppbygging og gjennomføring

10. semester MEK5930L

9. semester

MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis   

KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis eller FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis eller GEO5000 – Geodidaktikk i praksis * X4 X5
8. semester X1 X2 X3
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

X1, X2, X3, X4 og X5 velges i samråd med veileder/koordinator ved Matematisk institutt og skal oppfylle følgende betingelser:

* Studenter med 60-gruppe i kjemi velger KJM5050, 60-gruppe i fysikk velger FYS5810 og 60-gruppe i geofag velger GEO5000.

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Publisert 15. feb. 2017 15:15 - Sist endret 13. feb. 2019 16:17