KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag, og som har valgt en 60- eller 80-gruppe i kjemi. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i kjemi programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i kjemi sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. Ved å ta to av disse emnene vil du oppfylle Lektorprogrammets krav om praksis på masternivå.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele dager i kjemi programfag

  • behersker du ulike undervisnings- og vurderingsmetoder for å fremme aktiv læring i undervisningen, og kan gjøre begrunnede valg av metode basert på fagets egenart og didaktisk teori og forskning.

  • behersker du planlegging og gjennomføring av laboratorieøvelser i kjemiundervisningen

  • kjenner du til faglige utfordringer elevene møter i kjemi programfag

  • kjenner du til didaktiske og praktiske utfordringer som du som lærer møter i kjemiundervisningen, og hvordan møte disse på en god faglig måte

  • kan du implementere trening av grunnleggende ferdigheter i kjemi herunder tekstforståelse, muntlig fremstilling, beregninger, grafiske fremstillinger av data og rapportskriving

  • har du erfaring med å reflektere over egen undervisningspraksis

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Obligatoriske forkunnskaper

En av følgende emnekombinasjoner:

eller

eller tilsvarende emnekombinasjoner. I tillegg må du ha disse emnene

Lektorstudenter som ble tatt opp på studieløpene kjemi-matematikk eller matematikk-kjemi i 2016 eller tidligere, vil til og med høsten 2022 kunne ta emnet uten å oppfylle kravet om et didaktisk emne (NAT2000/KM3050/KJM4050). Dette er en overgangsordning fordi tidligere versjoner av disse studieløpene ikke hadde plass til et didaktisk emne. Studentene som mangler didaktisk bakgrunn, må regne med større arbeidsbelastning på emnet.

KJM2400 – Analytisk kjemi I

Undervisning

Emnet går 8 uker i siste halvdel av høstsemesteret. Det vil være 4 timer undervisning i uken de fleste ukene, praksis kommer i tillegg. Undervisningen gis i form av bl.a. forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper, og det kan være arbeid med oppgaver, små prosjekter o.l. mellom undervisningsøktene.  

Praksis vil være variert og veiledet, og omfatter 7,5 dager, inkludert forberedelser og etterarbeid. For detaljer om praksis, se semestersiden. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis, vil være obligatorisk.

Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Godkjent refleksjonsnotat og bestått praksis er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk praksis er det et krav om at følgende emner må være bestått før undervisningen i KJM5050 starter:

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Emnet bruker læringsplattformen Canvas.

Eksamen

Vurderingen består av tre deler: 

  • undervisningspraksis 
  • arbeidskrav i emnet 
  • avsluttende muntlig eksamen 

Alle disse delene må være bestått for at emnet skal være bestått i sin helhet. For at arbeidskravet skal være bestått, må 75 % av arbeidene som inngår, være godkjent. Nærmere informasjon om arbeidskravene vil være tilgjengelig i Canvas.

Et refleksjonsnotat knyttet til praksis må leveres inn senest 1 uke før eksamen. Godkjent refleksjonsnotat og bestått praksis er en forutsetning for å gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 11:36:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk