MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i analytiske  løsningsteknikker for partielle differensialligninger, spesielt separasjon av variable. I tillegg diskuteres kvalitative egenskaper som maksimumsprinsipper og energiestimater. Emnet gir også en grunnleggende innføring i differensmetoder og stabilitetsanalyse av disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • god kunnskap om hvilke egenskaper løsningene til viktige lineære partielle differensialligninger har; maksimumsprinsipper, energiestimater osv. Du kjenner til teorien for velstilthet av initial- og randverdiproblemer;
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av løsninger til spesielle ligninger ved hjelp av Fourierrekker;
 • kjennskap til differensmetoder for partielle differensialligninger, og du kan analysere disse metodene. Du kjenner teknikker som kan brukes til konvergensanalyse og feilestimater;
 • lært hvordan du effektivt kan implementere forskjellige differensmetoder på en datamaskin;
 • grunnleggende kunnskap om konvergens av Fourierrekker;
 • grunnleggende kunnskap om matematisk modellering ved hjelp av partielle differensialligninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

2 timer forelesning og 2 regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.