MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i analytiske  løsningsteknikker for partielle differensialligninger, spesielt separasjon av variable. I tillegg diskuteres kvalitative egenskaper som maksimumsprinsipper og energiestimater. Emnet gir også en grunnleggende innføring i differensmetoder og stabilitetsanalyse av disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • god kunnskap om hvilke egenskaper løsningene til viktige lineære partielle differensialligninger har; maksimumsprinsipper, energiestimater osv. Du kjenner til teorien for velstilthet av initial- og randverdiproblemer;
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av løsninger til spesielle ligninger ved hjelp av Fourierrekker;
 • kjennskap til differensmetoder for partielle differensialligninger, og du kan analysere disse metodene. Du kjenner teknikker som kan brukes til konvergensanalyse og feilestimater;
 • lært hvordan du effektivt kan implementere forskjellige differensmetoder på en datamaskin;
 • grunnleggende kunnskap om konvergens av Fourierrekker;
 • grunnleggende kunnskap om matematisk modellering ved hjelp av partielle differensialligninger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 17:17:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk