Program for studiestart

Velkommen som ny student på Lektorprogrammet, studieretning realfag. På denne siden finner du informasjon om hva som skjer ved semesterstart og opplysninger om frister du må forholde deg til.

Vi har mange tilbud vi ønsker å gi deg som er student ved studieretning realfag som et supplement til de ordinære studiene. Noe er obligatorisk, og det meste er frivillig.

Til studieløp med matematikk anbefaler vi spesielt forkurs i informatikk og forkurs i matematikk.