80-gruppe – Lingvistikk (80LING1)

Om emnegruppen

80-gruppen i lingvistikk er obligatorisk på studieprogrammet Lingvistikk (bachelor).


Lingvistikk er et internasjonalt og teoriorientert fag som skiller seg fra de andre språkfagene ved at studiet ikke fokuserer på ett bestemt språk. Faget gir en enestående mulighet for en teoribasert tilnærming til studiet av språk. Derfor får du stort utbytte av å kombinere lingvistikk med andre språkfag, men lingvistikk kan med fordel kombineres også med andre fag, som informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi.

Læringsmål:

  • innsikt og kunnskaper om menneskelige språk
  • kunnskap om teorier og metoder til å utforske språk
  • anvendelse av fagkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • trening i å sette sammen informasjon fra ulike kilder og vurdere teori, tolkninger og metode kritisk
  • øvelse i å skrive resonnerende tekster

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.)

Valgfrie emner (50 stp.)

Minst 50 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minst 30 studiepoeng må velges blant emner på 2000- eller 3000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lingvistikk (bachelor)
 

Opptak til master

80-gruppa i lingvistikk utgjør det faglige grunnlaget for opptak til master i Lingvistikk (master - to år). Med en 80-gruppe i lingvistikk er du også kvalifisert til opptak til master i Nordisk språk (studieretning).