Jobb og videre studier

Du har gode jobbmuligheter etter et bachelorstudium i Matematikk med informatikk.

Jobb

Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle avhenger av hvilken fordypning du har valgt. Noen muligheter er ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Videre studier

Med en mastergrad får du enda flere yrkesmuligheter, blant annet innen høgskole, universitet og forskningsinstitutter, og du vil uansett valg av yrke kunne regne med å få mer interessante arbeidsoppgaver. 

Hvilke masterprogrammer som er aktuelle kan avhenge av hvilken studieretning du har i bachelorgraden og hvilke valgfrie emner og/eller fordypningsemner du velger å ta. Spør oss gjerne til råds angående valg av studieretning som passer best for det du har lyst til å studere videre. Du kan finne mer informasjon om dette på sidene om "Veien videre" under hver av de syv studieretningene.

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 29. nov. 2018 09:43