Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? I dette studiet kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft, et samspill som er ettertraktet i forskning, næringsliv og forvaltning.

Kort om studieprogrammet

Svært mange fenomener kan beskrives ved hjelp av matematikk; fra naturlover og prosesser i naturen, til menneskeskapte fenomener som bilkø og dataspill. Dette studiet gir deg et grunnlag for å utvikle slike matematiske beskrivelser og tilpassede informatiske verktøy for å regne på disse beskrivelsene. Ikke minst får du et godt grunnlag i matematisk teori og tenkemåte.

Du vil jobbe aktivt med matematisk problemformulering og problemløsning, og du får omfattende kunnskaper innen matematikk, informatikk, mekanikk og statistikk. Du lærer å tenke abstrakt, fundamentalt og presist, og du blir vant til å analysere komplekse problemstillinger. I tillegg lærer du hvordan matematiske teorier og teknikker kan anvendes i andre fagområder.

Etter en felles innledningsdel kan du i dette programmet velge mellom studieretningene:

Menneskelig tenkning og datamaskiner

Mange tror at datamaskiner kan erstatte folk med matematisk kompetanse, men det er det motsatte som er tilfellet. Det trengs en stadig større og bredere matematikkompetanse for å utnytte de mulighetene datamaskinene gir.

Kunnskap om matematikk og informatikk brukes for eksempel til å studere medisinske og biologiske prosesser som blodstrømmen i kroppen eller flodbølger på havet, risikoen ved ulike former for investeringer eller gjenkjenning av kreftceller i et røntgenbilde. Det samles hver dag inn enorme datamengder om både naturfenomener og alt vi mennesker gjør. Den store utfordringen er å utnytte dette ved å identifisere sammenhenger, trender og andre nyttige egenskaper ved dataene. Nøkkelkompetansen er matematikk i kombinasjon med informatikk.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

  

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Våre studenter er aktive i Matematisk fagutvalg, som blant annet arrangerer bedriftspresentasjoner, PopMat-foredrag og mattefrokost.

Les mer om livet rundt studiene.

Studier i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling. Studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor fagområdet sitt.

Programmet tilbyr utenlandsopphold ved gode samarbeidsuniversiteter i blant annet USA, Singapore, Australia og Canada. Det er også mulig å dra på utveksling til andre universiteter i Norden og Europa. 

Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Avhengig av hvilke valg du tar underveis i bachelorgraden din, kan du søke deg inn på et masterprogram innen matematiske fag, informatikk eller innovasjon og entreprenørskap. Det er svært gode jobbmuligheter innenfor både offentlig og privat sektor. 

Les mer om videre studier og jobb.
 

Portrettbilde av student Per August foran planter ute.

Hvordan er det å studere på programmet?

Les om studiehverdagen til Per August, som har studert på både MAEC- og MAMI-programmet.

Honours-programmet

Er du interessert i tverrfaglighet, faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Da kan Honours-programmet være et alternativ for deg. Du kan velge å gå retningen matematikk med informatikk som en del av dette studieprogrammet – innenfor studieretningen i realfag.

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 14. juli 2021 14:56