Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter i matematikk med informatikk på utveksling. UiO samarbeider med universiteter over hele verden, og studenter kommer hjem med nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde.

Foto: Unsplash

Hvorfor reise på utveksling

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, et fortrinn, nettverk, innsikt og kompetanse, -personlig og i forhold til arbeidslivet etter studiene. 

Utvikle språkkompetansen din

De fleste utvekslingsavtalene tilbyr engelske emner, men du kan også ta emner i det lokale språket om du har kompetanse i det. Har du hatt fransk, tysk eller spansk fra videregående vil det være mulighet for å studere på disse språkene på utveksling. Hvis du ønsker å kun ta engelske emner, har de fleste utvekslingsavtaler språkkurs som du kan velge å ta i begynnelsen av semesteret. 

Still sterkere på jobbmarkedet

At internasjonal erfaring er en viktig kvalifikasjon som verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, kommer tydelig frem fra flere undersøkelser. 

Rapporten "Erasmus impact study" viser at et studieopphold i utlandet har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter. 

 

Når kan du reise i graden

Vi anbefaler deg å reise ut i siste halvdel av studiet. Se oppbygging av studieretningen din for når utviklingssemesteret er lagt inn.

Hvor kan du reise

Av universitetene UiO har avtaler med anbefales særlig følgende for matematikkstudenter som ønsker å dra på utveksling:

Lyst til å dra et annet sted?

Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av avtalene til Universitetet i Oslo.

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for studenter på studieretning Mekanikk og teknologi. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

 

  Hvor har tidligere studenter utvekslet

  Vi har laget en oversikt over tidligere studenter som har vært på utveksling, og som har sagt seg villig til å dele av sin erfaring. Har du spesifikke spørsmål og ting du lurer på kan det være lurt å ta kontakt. Se oversikt.

  Emnevalg og godkjenning

  • På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din.
  • De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før.
  • Skal du avlegge emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, må du oppsøke veiledning slik at vi kan bistå deg i emnevalg.
  • Alle som reiser på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning. Dette gir en forutsigbarhet for både deg og oss. 

  Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

  Utveksling ved UiO

   

  Kontakt oss

  Telefon: 22 85 58 88

  E-post: studieinfo@math.uio.no

  #Matematikkstudenter #PåTur

  Matematisk institutts egen reiseblogg!

   

  Internasjonalisering ved MN-fakultetet

  Mer informasjon om:

  • Arrangementer
  • Studentblogger
  • Veiledning
  • Informasjonsmøter
  • Godkjenning
  • Kontaktpunkter