Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet Matematikk med informatikk er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40–60 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Utviklingssemester, 30–50 studiepoeng, avhengig av studieretning

Studieløp

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
4. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
3. semester MAT1120 – Lineær algebra Se studieretning IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra   MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Valg av studieretning

Du velger en studieretning før 3. semester, og de ulike studieretninger har forskjellige krav til obligatoriske fordypningsemner. Du kan velge mellom følgende studieretninger:

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller tidligere

For studieretning Statistikk og biologi tas IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser i 5. semester.

Utviklingssemester

Utviklingssemesteret er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. 

Utveksling og studieopphold på Svalbard

Et utvekslingsopphold vil kunne gi deg unik internasjonal erfaring, språkkunnskaper og et utvidet nettverk. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er også et spennende alternativ for realfagsstudenter, hvor du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

Arbeidspraksis

Som programstudent på matematikk med informatikk kan du få praksisplass i en bedrift. Et praksisopphold vil kunne gi deg reell arbeidserfaring, og du vil få arbeidsoppgaver relevante for din utdanning. Du kan søke opptak til praksisemnet MAT3055 – Arbeidspraksis, Matematisk institutt eller TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer.

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. 

Den naturlige fortsettelsen etter å ha fullført bachelorgraden i Matematikk med informatikk, er å fortsette videre mot en mastergrad. For å kunne kvalifisere for opptak til et masterprogram er det fastsatt krav til faglig fordypning. Hvilke emner du velger som frie emner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til. Ta kontakt med studieseksjonen ved Matematisk institutt hvis du har spørsmål om dette, eller har problemer med å melde deg til et fritt emne.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i matematikk med informatikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Periodisk programevaluering
 

Periodisk programevaluering 2021
Selvevalueringsrapport 2021

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 13. juni 2022 12:27