Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet Matematikk med informatikk er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40-60 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Utviklingssemester/ frie emner, 30-50  studiepoeng, avhengig av studieretning

Studieløp

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
4. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
3. semester MAT1120 – Lineær algebra Se studieretning IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra   MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

For studieretning Statistikk og biologi tas IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser i 5. semester. 

Obligatoriske fellesemner  

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger en studieretning før 3. semester, og de ulike studieretninger har forskjellige krav til obligatoriske fordypningsemner. Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Utviklingssemester/ frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, reise på utveksling til utlandet eller Universitetssenteret på Svalbard

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Se den enkelte studieretning for mer informasjon om utviklingssemester og eventuelle forslag til frie emner. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Matematisk institutt.

Den naturlige fortsettelsen etter en fullført bachelorgrad i Matematikk med informatikk, er å fortsette videre mot en mastergrad. For å kunne kvalifisere for opptak til et masterprogram er det fastsatt krav til faglig fordypning. Hvilke emner du velger som frie emner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til. Ta kontakt med studieseksjonen ved Matematisk institutt hvis du har spørsmål om dette. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i matematikk med informatikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 5. nov. 2018 14:55