Oppbygging og gjennomføring

Masteren i medievitenskap består av:

  • 60 studiepoeng emner/kurs/seminarer/forskningsaktivitet
  • 60 studiepoeng masteroppgave

Anbefalt studieløp:

4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave
2. semester MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis eller MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis Valgfritt masteremne Masteroppgave
1. semester MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativt studieløp for deg som ønsker å dra på utveksling i ett semester:

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Utveksling (inkl. metodeemne)
1. semester MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalt studieløp for studenter med opptak til og med høsten 2017.

Obligatoriske og valgfrie masteremner

Emnedelen i mastergraden i medievitenskap består av 20 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie masteremner, i tillegg til masteroppgaven som er 60 studiepoeng. Tema for masteroppgave bør være veiledende for valg av masteremner.

De obligatoriske emnene er MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) og et av emnene MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis eller MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis.  Metodeemnet kan tas ved et lærested i utlandet.

Den valgfrie emnedelen kan bygges opp på ulike måter:

Du kan dra på utveksling i andre eller tredje semester. Les mer om utveksling under "Studieopphold i utlandet".

Emner uten ordinær undervisning kan ikke utgjøre mer enn 20 studiepoeng til sammen:

Har du utdanning på masternivå ved andre læresteder i Norge eller utlandet og ønsker å få dette inn i graden? Se her for informasjon om hvordan du søker om å få dette innpasset.

Emner ved OsloMet høsten 2021

Fra og med høsten 2019 var det mulig for studenter ved IMK å melde seg til utvalgte masteremner ved OsloMet. 

Høsten 2021 kan studenter ved IMK ta følgende emner ved OsloMet:

Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no for mer informasjon.

Alternativt studieløp - Internasjonalt prosjektsemester og 30 studiepoeng masteroppgave

Fra og med høsten 2018 kan studenter som tar Internasjonalt prosjektsemester (JOUR4900) velge et masteroppgaveemne på 30 studiepoeng.

Alternativt studieløp inneholder:

4. semester Masteroppgave
3. semester JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester
2. semester MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis / MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (nedlagt) Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et større selvstendig forskningsarbeid hvor du får utfordret dine forskningsferdigheter. Oppgaven er en prosess hvor du får øvelse i selvstendig arbeid med material innsamling, bearbeiding, analyse samt formidling av dine analyser. En viktig side ved masteroppgaven er å lære og å beherske språket og den akademiske sjangeren.

Du begynner arbeidet med oppgaven allerede første semester gjennom emnet MEVIT4000 Masteroppgaveseminar for medievitenskap. Der skal du jobbe med mulige problemstillinger, prosjektbeskrivelse, litteraturstudier, forskningsdesign, utvalg av forskningsmateriale. Innsamling av empiri og analyse fortsetter du med i de øvrige semestrene. Dersom du ønsker å ta JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk har du muligheten til å ta en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Du bør tenke sammenheng mellom emner/seminarer/konferanser og masteroppgave så tidlig som mulig i studiet.

Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid som kan ha format som enten en avhandling eller som en praktisk medieproduksjon i kombinasjon med en kritisk-teoretisk oppgave

Les også instituttets nettside med praktisk informasjon om masteroppgaven.

Arbeidet med masteroppgaven - obligatoriske samlinger (2. og 3. semester)

Du begynner arbeidet med oppgaven allerede første semester gjennom emnet MEVIT4000 Masteroppgaveseminar for medievitenskap. Der skal du jobbe med mulige problemstillinger, prosjektbeskrivelse, litteraturstudier, forskningsdesign, utvalg av forskningsmateriale. Innsamling av empiri og analyse fortsetter du med i de øvrige semestrene. Prosessen med å utarbeide og skrive en masteroppgave krever disiplin og stor grad av selvstendighet, og vi vet at flere kan kjenne seg alene i denne prosessen. For å få samlet alle studenter som jobber med masteroppgaven arrangerer vi derfor to obligatoriske samlinger, en i andre og en i tredje semester.

  • Andresemestersamlingen (mars): gjennomgang av veiledningskontrakten og forventninger knyttet til veiledning. Vi tar også opp tema som er knyttet til det å komme i gang med arbeidet.
  • Tredjesemestersamlingen (november): gjennomgang av tema knyttet til strukturering av masteroppgaven, ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse, og hvordan man kan håndtere mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperre.

Dato for samlingene publiseres på emnebeskrivelsen til masteroppgaven, og det sendes også ut invitasjon på e-post.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2021 12:39