Hvorfor velge dette programmet?

Å forstå medienes rolle og hvordan kommunikasjonsteknologi griper inn i hverdagslivet er en nøkkel til å forstå tiden vi lever i. Ved vårt høyt rangerte institutt utforsker vi spenninger i dagens mediesamfunn. En bachelorgrad i medier og kommunikasjon gir deg verktøyene du trenger for å forstå, analysere og påvirke medier og medieutvikling.

Bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon er for deg som:

  • Vil lære å analysere medietekster og sjangre
  • Vil være med på å sette kritisk søkelys på digitaliseringens mange utfordringer
  • Er interessert i hva mediene betyr for samfunn, politikk, livsstil, kunst og estetikk
  • Ønsker å forstå sosiale medier, internett og ny teknologi, samt de lange linjene i mediehistorien
  • Ønsker å lære teknikker for å arbeide produktivt og i team
  • Ønsker en god utdannelse og relevant jobb etterpå

Innhold i studiet

Studier i medier og kommunikasjon ved IMK gir en bred innføring i teoretiske og historiske perspektiver på medieutviklingen – struktur, innhold og bruk. Gjennom spissede analyseemner øker du dine metodiske ferdigheter og får erfaring med prosjektarbeid. Undervisningen studentaktiv, og vi arbeider systematisk med akademiske ferdigheter som å skrive, vurdere, kommentere og presentere fagstoff. Du kan spesialisere deg på områder som journalistikk, skjermkulturer, politisk kommunikasjon eller digitale medier. I siste studieår får du muligheten til å velge medierelevant arbeidspraksis eller forskningspraksis i bacheloroppgaven.

I Oslo befinner vi oss i hjertet av norsk mediebransje og vårt bachelorprogram trekker aktivt på bransjefolk i undervisningen. Utdanningen forbereder deg på et yrkesliv der det å forstå, tolke og kritisk analysere ulike former for medier og kommunikasjon er etterspurt kompetanse. 

På bachelor i medier og kommunikasjon møter du høyt anerkjente forskere og får innsikt i hvordan ledende forskningsmiljøer arbeider. Kombinert med et annet humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller teknologisk fag, for eksempel språk, historie, statsvitenskap eller informatikk, gir studiene i medier og kommunikasjon en forståelse av dagens mediesamfunn som mange arbeidsgivere etterspør. Våre studenter kommer raskt ut i relevant jobb etter endt utdanning. Bacheloroppgaven gir deg mulighet til å knytte kontakter i arbeidslivet, og trene på metoder som brukes i mange yrker.

Studiemiljø

Studiemiljøet på Instituttet for medier og kommunikasjon (IMK) er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt.

Studier i utlandet

Du reiser på utveksling i 5. semester. Våre studenter kan velger mellom hundrevis av avtaler på UiO. I tillegg har IMK egne utvekslingsavtaler med flere universiteter som tilbyr emner i medier og kommunikasjon rundt omkring i verden. Ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK for mer informasjon. 

Videre studier og jobb

En bachelorgrad i medier og kommunikasjon kvalifiserer til opptak på masterprogrammene i medievitenskap eller journalistikk. Du kan også kvalifisere til en master i retorikk og språklig kommunikasjon, dersom du velger 40-gruppe i moderne retorikk og språklig kommunikasjon. Avhengig av hva du velger av fordypningsemner på programmet, kan du kvalifisere deg til opptak for IMKs engelskspråklige studieretning (MA) Political Communication eller det engelskspråklige masterprogrammet Screen Cultures

Våre tidligere studenter jobber både i offentlig og i privat sektor, innenfor journalistikk, presse, kommunikasjonsoppgaver, informasjonsarbeid, sosiale medier og mye mer. 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. apr. 2020 14:21