Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i musikkvitenskap har en norskspråklig studieretning og en engelskspråklige studieretning i Nordic Music. Studieretningen i Nordic Music tar ikke opp nye studenter til studier som begynner i 2021 / The study option in Nordic Music will not be accepting new students for 2021.

Mastergraden i musikkvitenskap består av:

Enten:

  • 60 studiepoeng emner/kurs/seminarer/forskningsaktivitet
  • 60 studiepoeng masteroppgave

Eller: 

  • 90 studiepoeng emner/kurs/seminarer/forskningsaktivitet
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Se oppbygning musikkvitenskap for mer informasjon:

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 24. apr. 2017 12:39 - Sist endret 16. okt. 2020 13:16