Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av 180 studiepoeng, tilsvarende tre års fulltidsstudier, satt sammen slik:

 • fordypningsfag på minst 80 studiepoeng med valgfri spesialisering i:
  • nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap
  • nordisk språkvitenskap
  • norsk som andrespråk
  • retorikk og språklig kommunikasjon
 • støttefag på minst 40 studiepoeng
 • frie emner; inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac; 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe Fritt emne
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe
3. semester Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk NOR1100 – Norsk grammatikk RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon
1. semester NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppen Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80-gruppe)

4 emner på til sammen 50 studiepoeng er obligatoriske. De resterende 30 studiepoengene velges innenfor ett av følgende fagområder

 • nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap
 • nordisk språkvitenskap
 • norsk som andrespråk
 • retorikk og språklig kommunikasjon

Disse 30 studiepoengene utgjør spesialiseringen din. Du velger selv spesialiseringer i StudentWeb.

Se 80-gruppe – Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) for mer informasjon om oppbyggingen av fordypningsgruppen.

Støttegruppe (40-gruppe)

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt, men vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din, og gjerne emner som er inngår i anbefalte støttegrupper eller fordypningsemner på studieprogrammet ditt.

Se også HF sine råd om valg av frie emner. HF tilbyr følgende emnetråder:

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Studere i utlandet? Du kan også ta frie emner ved et universitet i utlandet.

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen faculatum (ex.fac)

Ex.phil og ex.fac er obligatorisk i alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Ex.phil er felles for alle studenter, uavhengig av studieprogram og tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 – Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive på norsk.
 • Ex.fac finnes i mange forskjellige fagspesifikke varianter. Vi anbefaler nordisk-varianten, men hver enkelt står fritt til å velge. En kan kun benytte én ex.fac i en bachelorgrad; dersom du allerede har tatt en variant av ex.fac., skal du ikke ta ex.fac om igjen. Se denne ressurssiden for valg av ex.fac.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Redusert studieprogresjon

Bachelorstudiet i nordiske studier er lagt opp som et fulltidsstudium, men det er mulig å søke om lavere studieprogresjon. Studenter som ikke følger anbefalt studieløp er selv ansvarlige for å få tatt emnene som trengs for å fullføre graden innenfor regelverket for progresjon ol. Merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 1. des. 2015 14:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31