Fraværsregler for odontologistudiet

Reglene for de kliniske semesterne er vedtatt i Programutvalg for studier og studieprogram i mars 2013.

Modul 1

Se under "Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse" OD1100

 

Modul 2

Se under "Obligatorisk undervisning" OD2100 og OD2200

 

5. semester - 10. semester

Generell fraværsregel for 5. semester - 10. semester (OD3100 - OD5200):