Rådgiver - merkevare

Lars jobber som merkevarerådgiver i Norsk Tipping.

Andreas Hidle

Foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg kom over denne stillingen i juni 2020 på Finn.no etter å ha fulgt med på aktuelle stillinger i ulike fora allerede fra tidlig av samme vår. Gjennom OLA-programmet og andre deltidsjobber ble det mer og mer tydelig for meg at det var i skjæringspunktet omdømme/kommunikasjon jeg ønsket å jobbe. Da falt det meg naturlig å søke på denne stillingen. Jeg visste også at Norsk Tipping nylig hadde gjennomført en betydelig reprofilering av merkevaren, som gjorde meg nysgjerrig på hvordan de jobbet med dette videre.

Et viktig samfunnsoppdrag for Norsk Tipping er å kanalisere spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. Det gjorde meg ekstra motivert for stillingen, og jeg brukte derfor mye tid på å skrive en god søknad.

Norsk Tipping inviterte meg til et førstegangsintervju og et andregangsintervju hvor jeg ble bedt om å presentere en caseoppgave.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror grunnen til at jeg fikk jobben er sammensatt av ulike faktorer. Gjennom studietiden har jeg hatt en rekke deltidsjobber og studentverv, i kombinasjon med gode akademiske resultater. I tillegg har jeg alltid vært nysgjerrig på de mulighetene som har dukket opp, enten om det har vært sommerskole i utlandet eller frivillige verv. Jeg tror det var dette helhetsbildet som gjorde at jeg ble invitert til intervju.

Jeg fikk også inntrykk av at arbeidsgiver syntes bakgrunnen min var spennende og interessant, selv om jeg ikke nødvendigvis hadde spisskompetanse på deler av ansvarsområdene stillingen innebar.

Samtidig var jeg svært motivert for akkurat denne stillingen, og la ned mye tid og arbeid i forberedelser. Det at jeg viste et engasjement for stillingen, sammen med gode forberedelser, var nok en viktig faktor for at de valgte å gå videre med meg.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som merkevarerådgiver favner arbeidsoppgavene mine bredt, avhengig av prosjektene jeg deltar i eller hvilke arbeidsområder er prioritert. Arbeidsoppgavene kan derfor variere, enten det er strategiutvikling på merkevaresiden, eller hvordan vi skal omsette strategiske føringer i praksis.

Samtidig sitter jeg i avdeling for kundeopplevelse, som gjør at jeg jobber en god del med dette også. Arbeidsoppgavene kan spenne over alt fra å jobbe med digital kundeopplevelse, til markedsføring, eller til forretningsmessige problemstillinger. Dette skjer i selvstyrte team, som gjør at deler av arbeidstiden går til planlegging og oppfølging av progresjon.

Som merkevarerådgiver er en stor del av jobben min å komme med innspill, delta i innsikts-/utviklingsarbeid og gi anbefalinger fra et merkevareperspektiv. Det betyr at jeg, og teamet mitt, er med på å påvirke kundeopplevelsen for over to millioner kunder. For en nyutdannet er dette veldig gøy å være med på! 

Hva jobber du med akkurat nå?

En typisk arbeidsdag for meg kan variere veldig. Organisasjonsmodellen til Norsk Tipping gjør at jeg jobber strategisk med merkevareutvikling, men også operativt gjennom forbedring av kundeopplevelser og taktiske vurderinger med tanke på merkevarestrategien. Sistnevnte skjer i tverrfaglige team. Den faglige bredden i teamet gjør at jeg fort kan sitte med brukeropplevelse en dag, mens jeg en annen dag jobber med kommunikasjonstiltak eller innsiktsarbeid.

Jeg jobber nå med sportspillporteføljen til Norsk Tipping, der vi gjennom de siste månedene har fokusert på innsiktsarbeid, samtidig som jeg har deltatt i strategisk merkevareutvikling på et av sportspillproduktene våre.

Vi som ansatte, og Norsk Tipping som selskap, står også overfor en utfordring i hvordan vi skal balansere attraktivitet og ansvarlighet ut mot kundene våre. Dette er en krevende problemstilling som må kontinuerlig tas stilling til gjennom arbeidet vi gjør. En viktig del av det vi gjør, og de valgene vi tar, blir derfor å balansere disse to hensynene opp mot hverandre.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Her vil jeg først fremheve den tverrfagligheten programmet tilbyr. Gjennom masteren ble jeg introdusert for en rekke faglige perspektiver, som har gitt meg en helhetlig og analytisk tilnærming til komplekse problemstillinger. Jeg ser på det som en stor styrke, og noe som har gjort meg i stand til å ha et «metablikk» inn mot mine arbeidsoppgaver. Dette har vært viktig for å forstå helhetsbildet av det vi jobber med.

Jeg må også trekke frem den solide metodekompetansen masterprogrammet gir. Uvurderlig! Og til sist er prosjektforum verdt å nevne. Det har vært svært nyttig ettersom jeg nå sitter i et tverrfaglig team og jobber etter de samme prinsippene som vi jobbet etter i prosjektforum.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær nysgjerrig! Grip de mulighetene du ser, oppsøk arenaer hvor du kan vise deg frem og vær tidlig ute med deltidsjobber og studentverv. Min erfaring er at det er bakgrunnen min som en helhet som har vært utslagsgivende for at jeg ble tilbudt stillingen. Selv om akademiske resultater kan hjelpe deg inn døra på et intervju, betyr det nok mye for arbeidsgivere å se at du har gjort andre ting i løpet av studietiden også.

Og ikke minst er det viktig hvordan du formidler disse erfaringene. Selv om du ikke føler at deltidsjobben du har hatt er relevant, kan denne gjøres relevant for stillingen du søker på om du evner å formidle hvilke erfaringer du tok med deg fra denne. Det er alltid noe man har lært eller noe ved rollen man har hatt som har overføringsverdi til andre sammenhenger.

 

Publisert 19. jan. 2021 13:16 - Sist endret 19. jan. 2021 13:19