Pedagogisk-psykologisk rådgivning (studieretning)

Studieretningen gir deg en yrkesrettet, forskningsbasert pedagogisk utdanning som er spesielt rettet mot arbeid i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. 

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

"Stor dose samfunnsnytte"

Vibeke Grøver og Veslemøy Rydland er fagansvarlige for studieretningen PPR. De forteller om et fagfelt som både faglig utfordrer og gir deg gode jobbmuligheter.