Hvorfor velge denne retningen?

Kontinuerlig opplæring og kompetanseutvikling blir stadig viktigere i et arbeidsmarked med stor endringstakt. Hvordan mobiliseres, deles og skapes kunnskap og hvordan påvirker digitaliseringen disse prosessene? Hvordan kan man systematisk tilrettelegge for god opplæring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen?  Denne studieretningen fokuserer på kunnskap og læring i arbeidslivet og gjør deg i stand til å håndtere denne type spørsmål.

Pedagog i et kunnskapsintensivt arbeidsliv

Studiet passer for deg som ønsker å jobbe som pedagog i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv.  Du får pedagogisk kompetanse på temaer som 

  • læring i arbeid gjennom karrieren
  • hvordan HR (menneskelige ressurser, Human Resources) i organisasjoner kan utvikles gjennom gode prosesser for læring og kunnskapsutvikling
  • hvilken rolle motivasjon og ledelse spiller i kunnskapsutviklingen
  • mekanismer for organisasjonslæring 
  • perspektiver på ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling 
  • tilrettelegging og evaluering av opplæring i arbeidslivet 
  • teknologiens rolle i kunnskapsutvikling og læring
  • hvordan digitalisering og automatisering  innvirker på kompetansekrav, arbeidsvilkår og arbeidsforhold 

Studiet fokuserer på både organisasjons- og ledelsesspørsmål i tradisjonell forstand og har også et spesifikt pedagogisk fokus på hva slags rolle og form læring og kunnskapsutvikling kan ha i forskjellige sammenhenger. Dette gjør at denne studieretningen skiller seg fra andre studietilbud som dreier seg om organisasjon og ledelse. 

Praksis som god forberedelse til arbeidslivet

Du har to perioder veiledet praksis i relevante virksomheter. Arbeidsuken følges tett opp med praksisseminarer hvor du deler erfaringer, analyserer og reflekterer kritisk-konstruktivt over praksisen. 

Arbeidslivsrelevant kompetanse 

Kombinasjonen av teoristudier, praksis og eget forskningsarbeid med masteroppgaven, gjør at du får akademisk faglig kompetanse og praktisk erfaring som kan brukes i arbeidslivet. Gjennom forelesninger, selvstudier og gruppearbeid utvikler du pedagogisk kompetanse som er spesialisert i forhold til læring i arbeidslivet. Du får egenskaper som arbeidsgivere etterspør, som blant annet evnen til å arbeide selvstendig, tenke analystisk og se nye muligheter og perspektiver.

Det du lærer er blant annet relevant for å arbeide med HR, tilrettelegging av opplæring, pedagogiske konsulenttjenester og utreding av kompetansebehov og opplæringstilbud i offentlige og private virksomheter. 

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 22. jan. 2019 10:09