Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet er et fulltidsstudium på to år og 120 studiepoeng. Studiet er ikke tilrettelagt for gjennomføring på deltid. 

Studieløp 

4. semester PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet
3. semester PED4404 – Learning cultures, leadership and participation in working life PED4405 Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner PED4482 – Praksis 2 PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet
2. semester PED4402 Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling PED4403 Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling PED4481 – Praksis 1 PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet
1. semester PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
  • I de to første semestrene får du innsikt i teoretiske perspektiver om kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet, ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling og tilrettelegging og evaluering av opplæring i arbeidslivet. 
  • 2. og 3. semester kombinerer du teoristudier med praksis. 
  • 2. semester utvikler du prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven og får tildelt veileder. 
  • 3. semester bruker du til videre arbeid med masteroppgaven kombinert med teoristudier og praksis. 
  • 4. semester er det fokus på masteroppgaven.  

Praksis 

Studieretningen inneholder emnet PED4481 og PED4482 med integrerte praksisperioder. Praksis foregår i ulike relevante virksomheter i offentlig og privat sektor, og gir deg praktisk erfaring med hvordan studieretningens fagkompetanse kan brukes i arbeidslivet. 

Ansiktsdekkende hodeplagg 

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9

Praksis er en del av ditt studieløp og samme forbud gjelder i praksisperiodene. 

Utveksling 

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i tredje semester. 

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en viktig del av ditt studiet. Sett deg tidlig inn i hva som er de praktiske og faglige rutinene når du skal skrive og levere din masteroppgave

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 20. jan. 2022 12:34