Undervisning og eksamen

Studieretningens varierte lærings- og undervisningsformer er ment å sikre et felles faglig engasjement mellom vitenskapelige ansatte og studentene. Retningen forutsetter derfor en høy grad av studentaktivitet. Akademisk skriving inngår som en sentral læringsaktivitet. 

Om undervisning våren 2022

Undervisning og eksamen våren 2022 vil være preget av tiltak som skyldes korona-situasjonen. Vi gjør vårt beste for at du skal få et godt utbytte av studiene dine

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til våren 2022, vil du bli varslet om dette i timeplaner, på semestersidene eller på din student e-post. Læringsplattformen Canvas er viktig for kommunikasjon mellom undervisere og studenter. Derfor er det spesielt viktig at du følger med på "Mine studier"UiO e-post og i Canvas

UiO bruker Zoom til digitale undervisning, og har gode veiledninger for å bruke verktøyet på en trygg måte. Endringer i undervisningen og digitale løsninger kan variere mellom emner og innenfor emnene.

Praksis 

Du har praksis i andre og tredje semester, og praksis er knyttet til emnene PED4481 og PED4482

Emnene består av praksisseminarer og praksisperiode. Undervisningen i seminarene er praksisforberedende, samtidig så vil seminarene handle om å analysere praksis, dele erfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis med utgangspunkt i studiets teoriedeler. 

Praksis foregår i ulike virksomheter i offentlig- og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivitene der det i den grad er forutsetning for det. Du skal få innsyn i, og erfaring med, viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. 

Obligatorisk undervisning 

Det er obligatoriske komponenter i alle emner, se de ulike emnebeskrivelsene.  

Undervisningsspråk 

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk.

Eksamens- og vurderingsformer 

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver, samt muntlig og skriftlig eksamen. Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

Publisert 20. nov. 2018 15:08 - Sist endret 4. jan. 2022 10:32