Undervisning og eksamen

Studieretningens varierte lærings- og undervisningsformer er ment å sikre et felles faglig engasjement mellom vitenskapelige ansatte og studentene. Retningen forutsetter derfor en høy grad av studentaktivitet. Akademisk skriving inngår som en sentral læringsaktivitet. 

Praksis 

Du har praksis i andre og tredje semester, og praksis er knyttet til emnene PEDxxxx og PEDxxxx. 

Emnene består av praksisseminarer og praksisperiode. Undervisningen i seminarene er praksisforberedende, samtidig så vil seminarene handle om å analysere praksis, dele erfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis med utgangspunkt i studiets teoriedeler. 

Praksis foregår i ulike virksomheter i offentlig- og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivitene der det i den grad er forutsetning for det. Du skal få innsyn i, og erfaring med, viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. 

Obligatorisk undervisning 

Det er obligatoriske komponenter i alle emner, se de ulike emnebeskrivelsene.  

Undervisningsspråk 

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk.

Eksamens- og vurderingsformer 

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver, samt muntlig og skriftlig eksamen. Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

Publisert 20. nov. 2018 15:08 - Sist endret 16. okt. 2020 11:51