Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

30

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha en av følgende fordypninger:

 • Obligatorisk fordypning i pedagogikk på 90 studiepoeng i bachelorgrad i pedagogikk fra UiO.
 • 90 studiepoeng, hvorav minst 80 studiepoeng i ett av fagområdene pedagogikk, organisasjons- og ledelesestudier, relevant samfunnsvitenskapelige fagfelt, eller fra spesialpedagogikk. Resterende 10 studiepoeng kan tas fra eventuelle andre fordypninger i graden innen de nevnte fagområdene.
 • Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO, fordypning i pedagogikk og kjønn (minimum 90 studiepoeng).
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 90 studiepoeng som består av 60 studiepoeng PPU og 30 studiepoeng fra faget som søkeren har fagdidaktikk i. 
 • Faglærere med bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng pedagogikk i utdanningen. Opptaksgrunnlaget består av karakteren i pedagogikk, samt emner fra bachelorgraden som samlet vil gi et 90 studiepoengs grunnlag.
 • Grunnskolelærer/allmennlærer eller tilsvarende, barnehagelærer/førskolelærer eller tilsvarende og barnevernspedagog. Opptaksgrunnlaget består av hele den fullførte graden.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du ved studiestart har kjennskap til teorier og faglige problemstillinger som tas opp i emnet PED2801 - Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon.

  Rangering av søkere

  Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

  Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

  Søkere som har utdanninger uten gradert karakterskala, vurderes individuelt.

  I henhold til Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 6-1 (4) så vil søkere med poenglikhet rangeres etter kriteriet om underrepresentert kjønn.