Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (studieretning)

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blir stadig viktigere i et arbeidsliv som endres raskt. Hvordan skapes, deles og mobiliseres kunnskap, og hvordan påvirker digitaliseringen disse prosessene? Denne studieretningen gjør deg i stand til å håndtere denne type spørsmål og gir anledning til å ta i bruk pensum hos praksisbedrifter.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)