Hvorfor velge denne retningen?

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blir stadig viktigere i et arbeidsliv som endres raskt. Hvordan skapes, deles og mobiliseres kunnskap, og hvordan påvirker digitaliseringen disse prosessene? Denne studieretningen gjør deg i stand til å håndtere denne type spørsmål og gir anledning til å ta i bruk pensum hos praksisbedrifter.

Tre studenter på grupperom som arbeider sammen

Foto: Shane Colvin/UiO

Pedagog i et kunnskapsintensivt arbeidsliv

Studiet passer for deg som ønsker å jobbe som pedagog i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv. Som pedagog i et kunnskapsintensivt arbeidsliv, kan det være spesielt aktuelt med jobber som for eksempel

  • tilrettelegge for læring gjennom hele karriereløpet
  • bidra til at HR i organisasjoner kan utvikles gjennom gode prosesser for læring og kunnskapsutvikling
  • organisere eller være med på et ekspertfellesskap
  • tilrettelegge og evaluere opplæring i arbeidslivet
  • være med på å implementere mekanismer for organisasjonslæring 
  • sette fokus på teknologiens rolle i kunnskapsutvikling og læring
  • forholdet mellom digitalisering,  kompetansekrav, arbeidsvilkår og arbeidsforhold 

I tillegg til å fokusere på  organisasjons- og ledelsesspørsmål i tradisjonell forstand, har studiet også et spesifikt pedagogisk fokus på hva slags rolle læring og kunnskapsutvikling kan ha i forskjellige sammenhenger. Dette gjør at denne studieretningen skiller seg fra andre studietilbud som dreier seg om organisasjon og ledelse. 

Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Du har to perioder veiledet praksis i relevante virksomheter. Praksis i virksomheten følges tett opp med praksisseminarer hvor du deler erfaringer, analyserer og reflekterer kritisk-konstruktivt over praksisen.  Å erfare anvendelsen av kunnskap på ulike arbeidsplasser er en del av læringen både for egen praktisering, men også som grunnlag for masteroppgaven og eventuelt videre forskning.

Arbeidslivsrelevant kompetanse 

Kombinasjonen av teoristudier, praksis og eget forskningsarbeid med masteroppgaven, gjør at du får akademisk faglig kompetanse og praktisk erfaring som kan brukes i arbeidslivet. Gjennom forelesninger, selvstudier og gruppearbeid utvikler du pedagogisk kompetanse som er spesialisert i forhold til læring i arbeidslivet. Du får egenskaper som arbeidsgivere etterspør, som blant annet evnen til å arbeide selvstendig, tenke analytisk og se nye muligheter og perspektiver.

Det du lærer er relevant for å arbeide med for eksempel HR, tilrettelegging av opplæring, pedagogiske konsulenttjenester og utreding av kompetansebehov og opplæringstilbud i offentlige og private virksomheter. 

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 30. nov. 2021 16:48