Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

30

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du kan søke på denne studieretningen hvis du har en bachelor i pedagogikk, psykologi eller spesialpedagogikk og oppfyller de kravene til fordypning som du finner i listen under. Hvis du har grunnskolelærer, barnehagelærer eller barnevernspedagog-utdanning, trenger du tilleggsutdanning for å være kvalifisert til å søke.

Du må ha en av følgende fordypninger:

  • Bachelor i pedagogikk: 90 studiepoeng hvorav minst 80 studiepoeng er en fordypning i pedagogikk, samt 40 studiepoeng med en faglig fordypning som tilsvarer Årsenhet i barn og unges læring og utvikling som tilbys ved UiO. Opptaksgrunnlaget må inneholde minst 20 studiepoeng i metode
  • Bachelor i psykologi: 90 studiepoeng, hvorav minst 80 studiepoeng er en fordypning i psykologi.Opptaksgrunnlaget må inneholde minst 40 studiepoeng i emner som gir en fordypning som tilsvarer årsenhet i barn og unges læring og utvikling, samt minst 20 studiepoeng innen metode. I opptaket gjøres en faglig vurdering av fordypningen.
  • Bachelor i spesialpedagogikk: 90 studiepoeng, hvorav minst 80 studiepoeng er en fordypning i spesialpedagogikk. Opptaksgrunnlaget må inneholde minst 40 studiepoeng i emner som gir en faglig fordypning som tilsvarer Årsenhet i barn- og unges læring og utvikling, samt minst 20 studiepoeng innen metode. I opptaket gjøres en faglig vurdering av fordypningen.
  • Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO: 90 studiepoeng, hvorav 80 obligatoriske emner i fordypningen i pedagogikk og kjønn, samt 40 studiepoeng i relevante pedagogiske emner som gir en faglig fordypning som tilsvarer Årsenhet i barn og unges læring og utvikling. Opptaksgrunnlaget må inneholde minst 20 studiepoeng i metode.
  • Dersom du er grunnskolelærer/barnehagelærer eller barnevernspedagog, kreves tilleggsutdanning på minst 40 studiepoeng innen emner som gir en fordypning i barn og unges læring og minst 20 studiepoeng i metode. Dette tilbys ved UiO i Årsenhet for barn og unges læring og utvikling.
  • Søkere med andre emnekombinasjoner i bachelorgraden vurderes individuelt: Hvis du har en bachelorgrad med en kombinasjon av emner i pedagogikk/spesialpedagogikk og psykologi, kan du vurderes som søker på individuelt grunnlag.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

I tråd med § 6-1 i forskriften praktiseres tilleggsrangering ved poenglikhet. Underrepresentert kjønn rangers foran overrepresentert kjønn.